Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра адміністративно-правових дисциплін

Кафедра адміністративно-правових дисциплін

Інформація про кафедру

Кафедра адміністративно-правових дисциплін створена відповідно до наказу МВС України № 400 від 08.07.2013 «Про організаційно-штатні зміни ВНЗ України» на базі кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права та є структурним підрозділом юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ. Кафедра проводить навчально-виховну і методичну діяльність на факультетах університету за всіма спеціальностями, а також здійснює наукову і науково-дослідну діяльність. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, професор Ковалів М.В.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

- освітній ступінь – бакалавр:

 • Судові та правоохоронні органи;
 • Конституційне право;
 • Правові основи захисту України від зовнішньої та внутрішньої агресії;
 • Юридичне документознавство;
 • Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні;
 • Право Європейського Союзу;
 • Адміністративне право і адміністративний процес;
 • Фінансове право;
 • Державне право зарубіжних держав;
 • Інформаційне право;
 • Міжнародне право;
 • Митне право;
 • Основи документознавства;
 • Державне право закордонних країн;
 • Податкове право

- освітній ступінь – магістр:

 • Адміністративне судочинство;
 • Проблеми адміністративного права та адміністративного процесу;
 • Правове регулювання правоохоронної діяльності;
 • Євроінтеграційний процес України;
 • Проблеми організації діяльності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;
 • Проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності служб соціального захисту;
 • Проблеми управління в органах виконавчої влади;
 • Державна служба України;
 • Правове регулювання фінансового контролю в Україні;
 • Адміністративно-правовий захист прав платників податків;
 • Адміністративна відповідальність та процесуальні форми її реалізації

На кафедрі діє студентський науковий гурток. Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами багатьох наукових праць, здійснюють керівництво аспірантами та здобувачами.

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.

e-mail: kamp@lvduvs.edu.ua

Тел.зав.каф: (032) 258-64-33,     Тел.каф: (032) 258-64-39

Науковий гурток кафедри

Діяльність наукового гуртка кафедри адміністративно-правових дисциплін спрямована на розвиток творчих здібностей здобувачів вищої освіти з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, коґнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через наукові дослідження.

Здобувачі вищої освіти , котрі відвідують засідання науково-дослідного гуртка кафедри мають можливість:

 • ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
 • приймати участь в науковому житті університету (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;
 • розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку публічного адміністрування;
 • брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми сучасного управління регіону, країни, світу;
 • застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Заняття науково-дослідного гуртка проводять провідні науково-педагогічні працівники кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Кожен співробітник кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами.

Свої знання, наукові результати, вміння організувати та проводити презентацію робіт із використанням найсучаснішої техніки, студенти відточують на засіданнях наукового гуртка, де вони отримують навички вкрай необхідні в сучасних умовах управління.
Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом професійного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності

Гуртківці мають можливість вдосконалити і практичні уміння, відвідуючи, Львівський Окружний Адміністративний Суд, Головне територіальне управління юстиції у Львівській області, Львівську міську і обласну ради, Центри надання адміністративних послуг, Відділи виконавчої державної служби, Головне управління ДМС у Львівській області, ГУ Державної казначейської служби України та багато інших державних установ.

Гуртківці кафедри адміністративно-правових дисциплін щорічно беруть участь у таких науково-практичних заходах, що проводяться в університеті:

 • круглому столі «Державотворення та право творення в контексті євроінтеграції » (грудень)
 • регіональній науково-практичній конференції «Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні»(грудень)
 • міжвузівській науково-практичній конференції «Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи» (квітень)
 • звітній науковій конференції «Інновації в освіті і науці» (травень)
 • постійно діючому науково-практичному семінарі «Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, попередження та припинення корупційних проявів» (травень)
 • науковому семінарі « Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики», (червень)
 • науково-практичному семінарі «Проблеми протидії незаконного обігу наркотичних засобів: соціальний і правовий аспект» (вересень)
 • міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» (листопад)

Науково-дослідний гурток запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти юридичного факультету. Додаткову інформацію про діяльність гуртка можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, доцента кафедри адміністративно-правових дисциплін, кандидата юридичних наук Проць Іванни Миколаївни.

Науковий доробок кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

Ковалів Мирослав Володимировичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, професор
Ковалів Мирослав Володимировичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, професор
Єсімов Сергій Сергійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Єсімов Сергій Сергійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Шопіна Ірина Миколаївнапрофесор кафедри, доктор юридичних наук
Шопіна Ірина Миколаївнапрофесор кафедри, доктор юридичних наук

старший науковий співробітник

Повна інформація
Панкевич Олег Зіновійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Панкевич Олег Зіновійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Ярема Оксана Григорівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Ярема Оксана Григорівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2003 - ЛьвДУВС, юридичний факультет

Повна інформація
Годяк Андрій Івановичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Годяк Андрій Івановичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1999 - ЛІВС при НАВС України, 2002 - факультет післядипломної освіти Львівської комерційної академії

Повна інформація
Грищук Аліна Борисівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Грищук Аліна Борисівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2008 - ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність «Правознавство»

Повна інформація
Лозинський Юрій Романовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Лозинський Юрій Романовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2007 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Лук’янова Галина Юріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Лук’янова Галина Юріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2010 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Ілюшик Олена Миколаївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Ілюшик Олена Миколаївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2006 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Павлович-Сенета Ярина Павлівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Павлович-Сенета Ярина Павлівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Гаврильців Марія Теодорівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Гаврильців Марія Теодорівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2002 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Лепіш Наталія Ярославівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Лепіш Наталія Ярославівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2009 - ЛьвДУВС, юридичний факультет

Повна інформація
Тимчишин Тарас Михайловичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Тимчишин Тарас Михайловичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2005 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Отчак Неля Ярославівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Отчак Неля Ярославівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2005 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Парасюк Михайло Васильовичв.о. доцента кафедри, кандидат юридичних наук
Парасюк Михайло Васильовичв.о. доцента кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 1992 - Львівський державний університет імені Івана Франка, 1994 - Українська Академія Внутрішніх Справ

Повна інформація
Дмитрик Анастасія Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Дмитрик Анастасія Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2012 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Сидор Маркіян Ярославовичв.о. доцента кафедри, кандидат юридичних наук
Сидор Маркіян Ярославовичв.о. доцента кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2011 - Львівський державний університет внутрішніх справ

Повна інформація
Гула Іванна Любомирівнастарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Гула Іванна Любомирівнастарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2011 - ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність «Правознавство»

Повна інформація
Проць Іванна Миколаївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Проць Іванна Миколаївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2006 - ЛьвДУВС, юридичний факультет

Повна інформація
Назар Тетяна Ярославівнав.о. викладача кафедри
Назар Тетяна Ярославівнав.о. викладача кафедри

Освіта: 2004 - Тернопільська академія народного господарства за напрямом навчання «Правознавство»

Повна інформація
Попович Наталія Пилипівнавикладач кафедри
Попович Наталія Пилипівнавикладач кафедри

Освіта: 2005 - ЛьвДУВС

Повна інформація

Адреса: м.Львів, вул.Замарстинівська,9