Шаблоны Joomla 3.5

Наукові

Наукові

Rate this item
(0 votes)

Раді повідомити про старт виходу науково-аналітичного журналу «Соціально-правові студії», засновником якого є Львівський державний університет внутрішніх справ.

site

Це наукове періодичне видання, яке виходитиме чотири рази на рік, включатиме такі розділи як: «Право: теорія, філософія, проблеми реалізації», «Людина і соціум», «Економічна безпека держави та суб’єктів підприємництва», «Соціально-економічний простір».

Головний редактор науково-аналітичного журналу – Ольга Балинська, д.ю.н., професор; заступник головного редактора – Василь Франчук, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України; відповідальний секретар – Наталія Наконечна, к.е.н., доцент. До складу редакційної колегії видання також увійшли 20 науковців із України, Республіки Польща, Республіки Сербія та Республіки Азербайджан.

«Соціально-правові студії» – це науково-аналітичний журнал нової формації. Запрошуємо до співпраці всіх, хто має нові ідеї щодо вирішення сучасних проблем у сфері соціально-правових відносин, зокрема юриспруденції, психології, економіки, і готовий поділитися ними з науковою громадськістю. Львівський державний університет внутрішніх справ пропонує вам можливість відкрити свої наукові здобутки Україні та світу.

Зі змістом першого випуску можна ознайомитися в Електронній бібліотеці ЛьвДУВС за посиланням.

Rate this item
(0 votes)

Весь колектив університету щиросердечно вітає нашу колегу декана факультету №7 Львівського державного університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора Зоряну Кісіль із присвоєнням почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Зазначену нагороду 13 липня вручив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З використанням фотографій прес-центру МВС

Rate this item
(1 Vote)

У Львівському державному університеті внутрішніх справ 2-3 липня відбулися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права та кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. Четверо здобувачів, які представили на розгляд спеціалізованих вчених рад свої наукові доробки, на відмінно справились з поставленими завданнями.

Так, у перший день своє наукове дослідження представила старший викладач кафедри теорії, історії держави і права та приватноправових дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького Марія Музика на тему «Ірраціональність як напрям посткласичної філософії права». Наступний доповідач – суддя Деснянського районного суду м. Києва Вероніка Сенюта – презентувала свою дисертацію «Філософські засади права інтелектуальної власності».

Офіційними опонентами здобувачів виступили: Альона Романова, професор кафедри теорії та філософії права ІПП Національного університету «Львівська політехніка»; Христина Романів, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ЛьвДУВС; Тарас Гарасимів, декан повної вищої освіти ІПП Національного університету «Львівська політехніка»; Христина Горецька, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.

Наступного дня захищали свої дисертації аспірант кафедри економіки та економічної безпеки ЛьвДУВС Олена Ковпак – «Інституціональні інструменти зміцнення бюджетної безпеки України» та викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом Уманського державного університету імені Павла Тичини Олексій Яковенко з темою «Кредитування сільськогосподарських підприємств як інструмент забезпечення продовольчої безпеки України». Офіційними опонентами здобувачів виступили професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка» Володимир Мартинюк; заступник начальника відділу економічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Венцковський; професор кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Володимир Токар; завідувач кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ Зінаїда Живко.

Підсумком обговорень та дискусій з приводу представлених досліджень стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Відтак, в усіх випадках рішення було одноголосним – присвоїти здобувачам науковий ступінь кандидата юридичних наук і кандидата економічних наук. Вітаємо науковців!

Rate this item
(0 votes)

27 червня відбулось останнє в 2017-2018 навчальному році засідання Вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ. Перед початком розгляду питань порядку денного ректор вишу Роман Благута вручив атестати про присвоєння вченого звання професора кафедри менеджменту доктору економічних наук, доценту Марті Копитко та доцента кафедри психології кандидату психологічних наук Євгену Карпенку.

111

Першим на розгляд було винесено питання про обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників. Опісля учасники засідання затвердили план основних заходів ЛьвДУВС на 2018-2019 навчальний рік і план Вченої ради, нову редакцію Положення про антиплагіатну систему та додаткову програму для складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

На засіданні також ухвалили навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціалізацію «Психологія у сфері розвитку, поведінки і діяльності людини» заочної форми навчання факультету №5 набору 2018 року. Рекомендували до друку та поширення через мережу Інтернет програм навчальних дисциплін, а також заслухали звіт в.о. професора кафедри менеджменту факультету №8 Лесі Томаневич щодо результатів її творчої відпустки.

Rate this item
(0 votes)

22 червня у Львівському державному університеті внутрішніх справ зібрались учасники наукового семінару, присвяченого актуальній проблемі порядку денного упродовж усього трансформаційного періоду розвитку державності в Україні – теорії та практики сучасного українського конституціоналізму.

Для кожної сучасної демократичної держави Конституція має особливе значення, адже відіграє роль системоутворюючого документу. Основний Закон набуває дедалі більшої ваги особливо в перехідні періоди, коли зазнають трансформації політична, економічна та правова системи. Стан сучасного українського суспільства і політичного процесу в Україні об’єктивно потребує реформування у зв’язку з необхідністю вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин. Вони продиктовані практикою застосування положень Конституції України, виявленням та необхідністю усунення в її змісті певних недоліків, а саме, недостатності гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, недоліків в організації та функціонуванні державного механізму, недосконалості системи стримувань і противаг, яка мала б забезпечувати збалансованість та єдність цього механізму.

«Наукове забезпечення конституційно-правової модернізації має ґрунтуватися на засадах глибокого опанування теорії сучасного конституціоналізму, всебічного аналізу практики взаємодії України з міжнародними інституціями в питаннях конституційної реформи, творчого осягнення здобутків європейського правового і політичного простору, інтегруватися до якого прагне Україна. Це дозволить визначити оптимальні шляхи конституційного будівництва, які б органічно поєднували кращі зарубіжні напрацювання в цій галузі й усталені вітчизняні правові традиції, – звернулась до учасників заходу проректор Ольга Балинська. – Бажаю усім плідної роботи. Сподіваюсь, що традиція наукового семінару, започаткована кафедрою адміністративно-правових дисциплін допоможе здійснити новітній підхід на важливі проблеми конституційного розвитку України, що сприятиме утвердженню ідеалів та принципів сучасного вітчизняного конституціоналізму!»

19

Так, робота семінару була побудована за такими напрямами: конституціоналізм: соціально-політичний вимір; філософські засади конституціалізму; історія та сучасний стан розвитку українського конституціоналізму; проблеми реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні; шляхи вдосконалення конституційно-правового механізму взаємодії між органами публічної влади в Україні; місцеве самоврядування та проблеми територіальної організації влади в державі.

Rate this item
(0 votes)

13 червня у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулося останнє в 2017-2018 навчальному році засідання Наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих вчених. Свої наукові дослідження у сфері психології, економіки та фінансів представили вихованиці факультетів №7 і №8.

Так, вихованиця 3-го курсу факультету №7 Ольга Мороз виступила з темою «Сучасні стресори та їх вплив на психіку людини». Здобувач освітнього ступеня «магістр» факультету №8 Марія Біль доповіла про «Загрози економічній безпеці держави в умовах посилення еміграційних процесів молоді». Результати свого дослідження на тему «Чинники, які впливають на стабільність фінансової системи України» представила студентка 4-го курсу факультету №8 Марта Соболєва.

Rate this item
(0 votes)

Уже не вперше у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбувся науково-практичний семінар, присвячений обговоренню проблем, що виникають у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти життя та здоров’я особи. Предметом цьогорічного наукового заходу стали проблеми кваліфікації таких злочинів. Науковці, фахівці правоохоронних, судових органів та адвокати зібрались у ЛьвДУВС, аби об’єднати інтелектуальні зусилля для вирішення спірних чи проблемних питань у цій сфері.

Так, у роботі заходу взяли участь представники Львівського державного університету внутрішніх справ і Львівського національного університету імені І.Франка, а також провідні фахівці Слідчого управління ГУНП у Львівській області, відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя Управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області, Личаківського районного суду м. Львова та адвокатури.

s4

Привітала учасників проректор ЛьвДУВС Ольга Балинська: «Тема, яку ми сьогодні обрали для обговорення є надзвичайно актуальною, адже вона безпосередньо торкається найбільшої цінності – життя і здоров’я людини. Це записано в конституції кожної держави, яка вважається цивілізованою й демократичною. Але ми знаємо, що питання кваліфікації злочинів, які вчиняються проти життя і здоров’я, є важливим і не зовсім однозначним. Особлива частина Кримінального кодексу України абсолютно не вичерпує всіх правових випадків, пов’язаних з такими ситуаціями. Тож сподіваюся, що на цьому семінарі ми не лише обговоримо актуальні проблеми, а й знайдемо шляхи їх вирішення».

Модератор семінару – декан факультету №1 Олексій Авраменко принагідно подякував колегам із ГУНП у Львівській області, які в свій час підтримали ініціативу створення у ЛьвДУВС навчальної слідчо-оперативної групи. Адже завдяки співпраці з черговою частиною «Резонанс» курсанти мають змогу виїхати на реальне місце скоєння злочину та спостерігати за роботою професіоналів.

У ході обговорення учасники семінару виділили ряд проблем, пов’язаних із кваліфікацією злочинів проти життя та здоров’я особи, як зокрема:

  • невідповідність між нормами матеріального та процесуального законодавства, зокрема в частині регламентації кримінальних проступків, унеможливлює визначення форми досудового розслідування та прийняття рішення про його початок при виявленні інформації про вчинене кримінальне правопорушення проти життя та здоров’я особи;
  • наявність в законодавстві значної кількості так званих оціночних понять, довільне трактування яких не сприяє належному рівню протидії злочинам проти життя та здоров’я особи;
  • формалізовані нормотворчі механізми держави, які нездатні швидко та адекватно реагувати на суспільно значимі зміни у соціально-економічній сфері держави.

Безумовно, розглянуті на засіданні науково-практичного семінару «Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи» питання, не є вичерпні. Проте, проведення таких заходів дозволяє сконцентрувати увагу, висвітлити найбільш актуальні проблеми, пов’язані із протидією злочинам проти життя та здоров’я особи та виявити прогалини, суперечності, колізії у кримінальному законодавстві. Своєчасність звернення до найактуальніших питань, залучення до роботи не лише юристів-теоретиків, а й практиків дає змогу визначити конкретні кроки, які необхідно зробити в даний час, і виробити спільний погляд на майбутнє.

Rate this item
(0 votes)

13 березня 2018 року набрав чинності наказ про порядок формування Переліку наукових фахових видань України. На сайті Міністерства освіти та науки України з’явився оновлений перелік видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Ознайомитися зі списком, а також знайти відповіді на актуальні питання можна за посиланням.

2018 03 11

Rate this item
(1 Vote)

У Львівському державному університеті внутрішніх справ 1 червня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики». Науковці та практики зібралися обговорити перспективні напрями вдосконалення системи економічної безпеки України.

IMG 1

«Сучасний рівень економічної безпеки України, неподоланість таких системних загроз, як корупція й тінізація економіки, нові виклики українському суспільству, що спричинені війною на Сході країни та анексією Криму, цифровізація господарських операцій, засвідчують, що напрацьовані теоретико-методологічні положення у сфері економічної безпеки потребують удосконалення, а конкретні механізми її досягнення – апробації та підвищення ефективності. Нормативно-правове, організаційне, інституційне забезпечення економічної безпеки у нашій країні також не є досконалі. Отже, і науковцям, і практикам є над чим працювати», – звернувся до учасників заходу ректор ЛьвДУВС, к.ю.н., доцент Роман Благута.

Плідної роботи, конструктивних діалогів і креативних ідей побажала присутнім радник Львівського міського голови Вікторія Довжик: «Сьогодні ви обговорюєте дуже актуальні теми. Адже зараз в Україні триває цікавий трансформаційний період: створюється багато нових служб, повноваження передаються та змінюються. Ще не до кінця налагоджена система, коли всі повноваження чітко розподілені між органами, і громадяни знають, куди і в яких випадках звертатись. Якщо говорити про економічну безпеку, то з одного боку є безпека держави, державних органів і суспільства, а з іншого – безпека суб’єктів підприємництва. І надзвичайно важливо, щоб усі працювали максимально ефективно, а без правового поля, без врегулювання проблемних питань не буде ні розвитку інноваційного підприємницького середовища, ні банківської сфери, ні страхової. Переконана, що саме в такому професійному середовищі народжуються ті добрі пропозиції щодо змін нинішнього законодавства, реалізація яких у підсумку дозволить нам працювати більш ефективно».

Так, робота конференції була поділена на три панельні дискусії: «Економічна безпека держави: специфіка загроз та сучасний інструментарій протидії», «Модернізація фінансової сфери як важливий чинник забезпечення економічної безпеки держави» та «Соціально-організаційні та інституційні механізми управління системою економічної безпеки». Участь у науково-практичному заході взяли науковці провідних закладів вищої освіти Львова, Києва, Харкова та Вищої школи маркетингового управління та іноземних мов у місті Катовіце республіки Польща, представники Державної служби фінансового моніторингу України, Управління захисту економіки у Львівській області, Головного управління ДФС у Львівській області.

Виступи учасників конференції викликали жваві дискусії й обговорення, як зокрема: Ольги Мних (Національний університет «Львівська політехніка») на тему «Інституційне середовище у формуванні економічної безпеки держави і в покращенні якості життя в Україні»; Олега Підхомного (Львівський національний університет імені Івана Франка) – «Дезінформація як загроза економічній безпеці держави, суб’єкта господарювання та особи»; Богдана Іличка (Інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка») – «Основні загрози економічній безпеці України та механізм їх усунення»; Єжи Кука (Вища школа маркетингового управління та іноземних мов у м. Катовіце) – «Впровадження інтегрованих баз даних у державних замовленнях для виявлення і попередження економічних злочинів»; Ірини Ревак (Львівський державний університет внутрішніх справ) – «Економіко-статистичні залежності між інтелектуальним потенціалом, економічною безпекою та тіньовою економікою в Україні»; Марти Самченко (Управління захисту економіки у Львівській області) – «Практика застосування антикорупційного законодавства щодо складання адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією» та ін.

Сподіваємося, що доповіді учасників заходу, результати та висновки стосовно порушених ними проблем сприятимуть пошуку нових ідей, а логічним науковим звершенням буде низка прикладних рекомендацій як підґрунтя подальшої співпраці науковців і практиків із метою зміцнення економічної безпеки нашої держави.

 

Більше фото на сторінці ЛьвДУВС у Facebook

Rate this item
(0 votes)

З нагоди 10-річчя кафедри господарсько-правових дисциплін на факультеті №6 відбувся науково-практичний семінар «Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні». До святкування ювілею на запрошення кафедри долучилися працівники з інших вишів, зокрема Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Львівського торговельно-економічного університету. Також був присутній представник з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

З вітальним словом до присутніх звернулася проректор ЛьвДУВС Ольга Балинська: «Я вважаю, що створення 10 років тому цієї кафедри було і залишається особливо актуальним, адже добробут кожної держави залежить від добробуту малих, великих підприємств та й окремої людини зокрема. Знати нормативно-правові засади, правильно вести господарську діяльність, керувати цими процесами – це дуже важливе та необхідне вміння. Тому не випадково обрані напрями сьогоднішнього заходу стосуються, власне, правових проблем регулювання господарської діяльності. Я всім бажаю плідної співпраці. Дискусія обіцяє бути цікавою, все залежить від вас».

До привітання учасників семінару долучилися також і працівники кафедри господарсько-правових дисциплін: Наталія Парасюк, Марія Долинська, Григорій Смолин. З вуст кожного лунали приємні спогади з історії створення кафедри, а також цікава інформація про її діяльність та науково-педагогічних працівників.

Виступи наступних доповідачів стосувались теми наукового заходу та охоплювали важливі напрями: теоретико-правові проблеми регулювання господарської діяльності в умовах євроінтеграції; основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання; проблеми і перспективи формування стратегії сталого розвитку економіки; особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання; захист прав суб’єктів господарювання та споживачів у контексті судової реформи в Україні.