Шаблоны Joomla 3.5


Розпочинаючи лютневе засідання Вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ, ректор Роман Благута вручив атестат про присвоєння вченого звання професор заступникові декана факультету №7, доктору психологічних наук, доцентові Зоряні Ковальчук.

IMG 1

Першим учасники засідання розглянули питання про обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників. За результатами таємного голосування було прийнято позитивне рішення по усіх 14 кандидатах, яких попередньо рекомендувала конкурсна комісія. Так, на посаду заступника декана факультету №6 було призначено к.ю.н., доцента Наталію Парасюк, а кафедру кримінально-правових дисциплін факультету №6 очолив к.ю.н., доцент Василь Луцик. Інші кандидати були призначені на посади професорів, доцентів та викладачів.

Шляхом таємного голосування також прийняли рішення про присвоєння професорові кафедри менеджменту факультету №8, д.е.н., доценту Марті Копитко вченого звання професор. Науковець працює у ЛьвДУВС з 2007 року. За цей період підготувала 253 наукові та навчально-методичні праці, зокрема 80 наукових статей, 17 монографій, стільки ж патентів на винаходи, а також навчальні посібники та курси лекцій. Робота науковця є важливою як для факультету, так і для закладу вищої освіти загалом. 

Про стан організації практичної підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції в університеті у 2017 році та шляхи його покращення доповідав директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Юрій Назар. Так, керівник підрозділу озвучив плани щодо створення нових спеціальних навчальних об’єктів до кінця 2018 року, а саме: аудиторії кримінального аналізу; аудиторії технічних засобів, що використовуються у діяльності підрозділів кримінальної поліції; навчально-методичних кабінетів кафедри кримінального процесу і кафедри адміністративного права та адміністративного процесу; навчально-тренувального майданчика.

Крім цього на Вченій раді обговорили звіт про виконання кошторису у 2017 році та кошторис університету на 2018 рік, стан науково-дослідної роботи на факультетах № 6, № 7 та № 8, функціонування в університеті антиплагіатної системи StrakePlagiarism.com, рекомендацію до друку та/або поширення через мережу Інтернет видань.

Published in Інші

27 грудня у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулось останнє в цьому році засідання Вченої ради. Початку роботи зібрання передував приємний момент вручення диплому кандидата юридичних наук фахівцю відділу режимно-секретного та документального забезпечення Назарію Татарину. Нагадаємо, що влітку цього року науковець успішно захистив дисертацію на тему «Виявлення та розслідування підрозділами Національної поліції України самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва».

IMG 1

Традиційно наприкінці року ми говоримо про підсумки роботи за усіма напрямками. Так, про виконання Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 2017 році доповідала начальник відділу організації наукової роботи Людмила Павлик. Про результати редакційно-видавничої діяльності університету та схвалення Плану видань на 2018 рік інформувала начальник редакційно-видавничого відділу Оксана Капітанець. Керівник відділу зв’язків з громадськістю вишу Вікторія Івашинюта доповідала про результати діяльності у сфері зв’язків з громадськістю та профорієнтаційної роботи у 2017 році. А перший проректор ЛьвДУВС Тарас Созанський озвучив результати роботи комісії щодо виконання ухвал Вченої ради.

Крім цього, учасники засідання проголосували за присвоєння вченого звання доцента кандидатові соціологічних наук, доценту кафедри психології факультету №7 Анні Шиделко та заслухали звіт завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №6 Ганни Яновицької щодо результатів її творчої відпустки.

Останнім за списком, однак не останнім за важливістю став розгляд питання про затвердження Правил прийому до ЛьвДУВС у 2018 році. Основні положення документу та новели у вступній кампанії озвучив відповідальний секретар Приймальної комісії ЛьвДУВС Юрій Назар.

Published in Інші

У ході засідання, яке відбулось 29 листопада, члени Вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ обговорювали стан забезпечення якості вищої освіти, уточнювали теми дисертацій, планували науково-дослідну діяльність та багато іншого.

Так, План науково-дослідної роботи на 2018 рік представила на обговорення начальник відділу наукової роботи Людмила Павлик, яка зазначила, що з документом можна буде ознайомитись на сайті ЛьвДУВС у розділі «Наукова діяльність». Крім цього, доповідач озвучила перелік видань, які рекомендовані до друку та/або поширення через мережу Інтернет: Науковий вісник, монографії, наукові та практичні посібники, збірники тез доповідей учасників наукових заходів.

З доповіддю про стан забезпечення якості вищої освіти в університеті у 2017 році виступив перший проректор Тарас Созанський. Він також озвучив присутнім результати роботи комісії з перевірки стану виконання ухвал Вченої ради ЛьвДУВС.

На розгляд засідання також були винесені питання про надання творчої відпустки, присвоєння вчених звань професора та доцента. Так, за результатами таємного голосування було прийнято рішення клопотати про присвоєння вченого звання професора – професору кафедри психології факультету №7, доктору психологічних наук Зоряні Ковальчук, а також вченого звання доцента – доценту кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення, кандидату психологічних наук Любові Кузьо.

Published in Інші

У вівторок, 31 жовтня, у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулось чергове засідання Вченої ради. Початку роботи зібрання передував приємний момент вручення диплому кандидата психологічних наук викладачеві кафедри психології факультету № 7 Наталії Майорчак, яка цьогоріч влітку успішно захистила дисертацію на тему «Соціально-психологічні особливості прояву брехливості особистості».

IMG 01

На порядок денний було винесено ряд питань, серед яких: затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів робіт аспірантів і ад’юнктів, переривання навчання в аспірантурі, затвердження додаткових програм для складання кандидатських іспитів зі спеціальностей, виконання Плану основних заходів ЛьвДУВС за ІІ семестр 2016-2017 н.р. Члени Вченої ради також підбили підсумки роботи Науково-методичної ради за минулий навчальний рік та обговорили порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам.

Крім цього на засіданні було прийнято рішення про рекомендацію до друку та/або поширення через мережу Інтернет навчальних посібників, монографії та курсу лекцій, а також затверджено перелік видань, які будуть надіслані для участі у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у 2017 році. Останнім було розглянуто питання про затвердження ліцензійних матеріалів щодо провадження освітньої діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з професії «Поліцейський».

Published in Інші

На засіданні Вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ, яке відбулось 30 серпня, обговорили ряд важливих аспектів життєдіяльності вишу. Так, на порядок денний зібрання були винесені питання про прикріплення здобувачів наукового ступеня доктора філософії до кафедр та призначення наукових керівників, підсумки роботи Вченої ради, готовність університету до початку нового 2017-2018 навчального року.

Члени Вченої ради прийняли рішення про затвердження претендентів на здобуття щорічних премій Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для молодих вчених: заступника декана факультету №2, кандидата економічних наук, доцента Степана Мельника, доцента кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення кандидата філологічних наук Тетяну Головач, доцента кафедри кримінального процесу факультету №1 кандидата юридичних наук Андрія Кунтія та викладача кафедри соціальних дисциплін факультету №3 кандидата юридичних наук Романа Андрусишина. Крім цього було схвалено кандидатуру професора кафедри економіки та економічної безпеки факультету №8, кандидата юридичних наук, доцента Михайла Штангрета як претендента на здобуття державної стипендії для діячів освіти.

У ході засідання було також затверджено Положення про організацію освітнього процесу, Положення про навчання іноземних громадян та осіб без громадянства у ЛьвДУВС і рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет видань: монографію «Адміністративно-правові засади наглядової діяльності правоохоронних органів України у сфері охорони природи», автор: Тюн В.М.; монографію «Правове буття: інтенціональний аналіз», автори: Бліхар В.С., Кузь М.М.; навчальний посібник «Актуальні проблеми філософії права», автори: Балинська О.М., Токарська А.С., Ященко В.А.; науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична).

Published in Інші

Червневе засідання Вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ, що відбулось 29 червня, розпочалось із приємного. Ректор вишу полковник поліції Роман Благута вручив дипломи кандидатів наук працівникам університету – науковому співробітнику відділу організації наукової роботи Надії Мельник та старшому викладачеві кафедри тактико-спеціальної підготовки Мар'яну Курляку.

Першим на розгляд засідання було винесено питання про обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів та викладачів кафедр ЛьвДУВС. Про результати роботи конкурсної комісії вишу доповів перший проректор – голова конкурсної комісії Тарас Созанський. Опісля засідання Вченої ради було перервано для проведення таємного голосування. Його результати вже у другій частині засідання оголосила голова лічильної комісії – проректор Ольга Балинська.

Серед інших питань, що виносились сьогодні на розгляд, були: затвердження Плану роботи Вченої ради ЛьвДУВС і встановлення розміру оплати за навчання студентів, здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук на 2017-2018 навчальний рік, рекомендація до друку та/або поширення через мережу Інтернет програм навчальних дисциплін і видань, а також затвердження навчальних планів.

Крім цього, Вчена рада ЛьвДУВС прийняла рішення клопотати перед Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України щодо заохочення директора Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції полковника поліції Юрія Назара.

Published in Інші

На засіданні Вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ, яке відбулось 31 травня, обговорили ряд важливих аспектів життєдіяльності вишу. Так, на порядок денний зібрання були винесені питання про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти університету, рекомендацію видань до друку та поширення через мережу Інтернет, виконання Плану проходження науково-педагогічними працівниками підвищення кваліфікації у 2016-2017 н.р.

Також на засіданні були затверджені навчальні плани факультетів №4, №5 та №8 набору 2017 року з підготовки фахівців за спеціальностями «Право», «Психологія», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент».

Published in Інші