Шаблоны Joomla 3.5


Нові практичні та навчально-методичні посібники будуть цікаві студентам, курсантам, слухачам і викладачам вищих навчальних закладів, які цікавляться питаннями психології, аксіології та профорієнтації, економіки, управління і фінансів, судової психіатрії, а також вивченням іноземної мови.

000

Лексика та граматика англійської, німецької, французької мов для студентів юридичних спеціальностей: практичний посібник / укладачі: Г. С. Кузан, Б. Д. Кравець, О. М. Федишин. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 132 с. 001

Методичні поради та практичні завдання спрямовані на розширення й удосконалення лексичного і граматичного запасу усного і писемного мовлення. Посібник дає можливість послідовно повторити граматичний і лексичний матеріал, поглибити знання, вміння та навички професійної мовної комунікації.


Фінів О. Я. Мотивація діяльності людини: практ. посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 164 с. 

У посібнику розглянуто основні категорії та закономірності мотиваційної сфери особистості. Проаналізовано напрями, форми та зміст роботи психолога під час дослідження проблем мотивації. Викладено основні психологічні дефініції, які повинні засвоїти студенти, питання для самоконтролю, вправи для виконання, методики для діагностики мотиваційної сфери особистості, тренінгові вправи, словник термінів, рекомендовану літературу та список використаної літератури.

Мойсеєнко І. П. Системний аналіз в економіці: навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 248 с. 

У посібнику викладено теоретико-методологічні основи системних досліджень в економіці, зокрема, розглянуто понятійний апарат системної методології та методики системного аналізу економічних систем макро-, мезо- та мікрорівнів. Описано процедури діагностики стану економічних систем на основі використання економіко-математичних та експертних методів аналізу, когнітивного моделювання складних ситуацій.
Для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» і 6.030601 «Менеджмент». Також рекомендовано магістрам, аспірантам, здобувачам наукового ступеня, викладачам економічних дисциплін, фахівцям-практикам у сфері економіки, управління та фінансів.

Угрин О. Г. Психологія управління: практичний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 164 с. 

У посібнику висвітлено специфіку роботи менеджера з персоналу (HR-менеджера) в організації; розкрито методи оцінки й навчання персоналу; описано специфіку рекрутингу та його ефективні методи; запропоновано психодіагностичні методики для дослідження психологічних особливостей особистості керівника, підлеглих організації; наведено методи, техніки самоменеджменту та таймменеджменту для ефективної самоорганізації особистості у суспільстві, що постійно змінюється.

Застосування інтерактивних методів під час викладання навчальної дисципліни «Криміналістика»: навчально-методичний посібник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. В. Захарова та ін.; за заг. ред. С. І. Марка. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 204 с. 

У посібнику подано комплекс практичних і теоретичних завдань, які можуть використовуватись під час інтерактивних методів навчання в процесі вивчення дисципліни «Криміналістика», а саме: розроблено ділові ігри та рекомендації до їх проведення; з метою здійснення самоконтролю підготовлено низку теоретичних запитань та тестових завдань з окремих тем криміналістики; подано термінологічний словник криміналіста й рекомендовану літературу.

Шиделко А. В. Профорієнтація і профвідбір: аксіологічні аспекти: навч. посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 140 с.


Ґрунтуючись на аксіологічних аспектах, розкрито проблему підготовки молодої особистості до вибору професії. Висвітлено: поняття цінностей та ціннісних орієнтацій у контексті професійних преференцій особистості; класифікацію цінностей та їх функції; духовні цінності та професійне самовизначення; вплив ґендерних стереотипів на професійні преференції молоді; конститутивні аксіологічні принципи вибору професії особистістю; професійне самовизначення молодої особистості; роль аксіологічних складових у профорієнтації та самовизначенні; освітні ціннісні орієнтації молоді; оптимізацію й інтенсифікацію процесу навчання відповідно до демократичних цінностей суспільства; зміст професійно значущих якостей майбутнього фахівця; аксіологічні чинники у професійній підготовці фахівців; ціннісні орієнтації як складові формування майбутнього фахівця; результати емпіричного дослідження (професії типу «людина – людина»).
Подано практичні рекомендації: глосарій, порадник для особистості щодо вибору професії, урок із профорієнтації для учнів старших класів: «Ґендер і професія»; діагностичний інструментарій щодо визначення цінностей та ціннісних орієнтацій; народознавство у профорієнтації тощо.

Сибірна Р. І., Сибірний А. В. Судова психіатрія: навч. посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 148 с. 

У посібнику розкрито загальні поняття про судову психіатрію, її історичне становлення та міжнародну класифікацію психічних розладів, правове становище та регулювання стану психічно хворої людини в Україні, міжнародні правові стандарти щодо захисту прав осіб із психічними розладами, наведено і висвітлено близько 250 термінів, визначень та понять, які становлять предмет вивчення судової психіатрії, подано перелік основних нормативно-правових джерел із навчальної дисципліни «Судова психіатрія» та контрольні питання.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ З жовтня відбулась зустріч працівників і здобувачів вищої освіти факультету №7 із єдиною в Україні військовим капеланом-жінкою, психологом сестрою Симеоною (Надією Довганюк).

1
Сестра Симеона працює на посаді психолога в одному із військових шпиталів Дніпропетровської області. Крім цього жінка на волонтерських засадах виконує там місію капелана. Симеона надає психологічну і духовну допомогу пораненим в зоні АТО українським бійцям, а також медичному персоналу шпиталю.

2
Гостя факультету поділилася зі слухачами фрагментами своєї біографії, особливостями духовного й професійного становлення, техніками та прийомами роботи з бійцями. Розповіла про їхні проблеми та настрої, закликала студентів до відповідального формування власних професійних компетенцій та емпатійного ставлення до ветеранів АТО.

3
Сестра Симеона ґрунтовно відповіла на запитання присутніх. Зустріч викликала великий інтерес в учасників та змотивувала до активної участі в наданні допомоги ветеранам АТО та їхнім сім’ям.

У понеділок, 9 жовтня, під час ранкового шикування особового складу ректор Львівського державного університету внутрішніх справ полковник поліції Роман Благута нагородив курсантів вишу, які позитивно відзначились у службі та спорті.

Зокрема, особистою фотокарткою біля розгорнутого Прапора ЛьвДУВС були нагороджені курсанти 4-го курсу факультету №2 Руслан Дмитрик і Олексій Сусла, які зарекомендували себе як грамотні, дисципліновані, принципові та вимогливі працівники під час проходження практики в Залізничному відділі поліції ГУНП У Львівській області. Дипломами за вклад у перемогу збірної ЛьвДУВС у Кубку Львівської обласної організації ФСТ «Динамо» України з кульової стрільби ректор відзначив курсантів факультету №1 Марію Баранську та Назарія Півня.

Нагадаємо, що крім курсантів на змаганнях з кульової стрільби ЛьвДУВС представляли ще п’ятеро працівників кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету №2. Відтак, під час засідання ректорату Роман Благута особисто подякував кожному члену команди за успішний виступ, вручивши їм заохочувальні Подяку та дипломи.

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня юриста, яке об’єднує усіх, хто стоїть на захисті конституційних прав і свобод людини та громадяна, сприяє розбудові демократичної, правової держави. Неоціненним є вклад наших юристів у підвищення правової свідомості громадян, формування високої культури у суспільстві.

law

Впевнений, що ваш високий професіоналізм, активна громадська позиція і надалі будуть основою побудови країни європейського типу. Тож бажаю вам плідної роботи та подальших успіхів у зміцненні законності та правопорядку, міцного здоров’я, особистого щастя, родинного добробуту на довгі роки!

З повагою
ректор ЛьвДУВС Роман Благута

У Львівському державному університеті внутрішніх справ 6 жовтня відбулась зустріч керівництва та працівників вишу із представниками громадської організації «Міст миру» (Швейцарія) і Українського центру ненасильницького спілкування і примирення «Простір Гідності». Під час зустрічі сторони обговорили напрями майбутньої співпраці, зокрема, що стосується проведення у виші тренінгів з ненасильницького спілкування, основ виховання громадян в демократичному суспільстві, транскордонних ініціатив побудови миру та ін.

IMG 01

Слід сказати, що представники ГО «Міст миру», зокрема Верена Єгер і Міріам Далла Лібера, вже неодноразово проводили різного роду тренінги для працівників та студентів факультету №7. Однак, основні зусилля організації були зосереджені у таких країнах як Сербія, Хорватія та Македонія. Розпочинаючи з 2017 року, центром їхньої діяльності стає Україна, а основною метою – проведення навчальних тренінгів та налагодження контактів з місцевими освітніми закладами, а також обмін досвідом з вчителями, викладачами, соціальними педагогами, психологами з метою залучення їх до розробки спільних проектів між Швейцарією та Україною.

Так, до ЛьвДУВС завітали Моніка Відеманн, Ізабель Кірхмайр і Паскаль Ріф. На зустрічі з ними були присутні т.в.о. ректора Тарас Созанський, проректори Ольга Балинська та Василь Струс, декани факультетів Олексій Авраменко, Сергій Гнатюк, Ігор Стахура, Зоряна Кісіль та працівники факультету №7 (психології). 

IMG 04

Тарас Созанський відзначив необхідність тісної співпраці не лише на університетському рівні, а й всеукраїнському: «Зараз склалася така ситуація, що ваша робота буде дуже потрібна у зв’язку з подіями на Сході нашої держави. Крім цього, в Україні є багато представників національних меншин, і конфлікти часто виникають, навіть, на тих територіях, де не має військових дій. Зокрема, спостерігаємо суперечки між релігійними громадами. Відтак, ваш досвід для нас матиме особливу цінність».

Під час зустрічі Моніка Відерман поділилася досвідом міжнародної діяльності громадської організації «Міст миру», спрямованої на роботу з переміщеними особами / біженцями (на рівні школи і сім’ї), підвищення впливу громадських організацій, транскордонні ініціативи побудови миру, підтримку діяльності волонтерських організацій.

 IMG 05

«Міст миру» було засновано в 1994 році після етнічної війни в колишній республіці Югославії. Тоді я зі своїми колегами відправилась у Вуковар (Хорватія) – місто поблизу з кордоном із Сербією. Ще тоді, у Вуковарі, у класах разом навчалися діти сербів і хорватів. Вчителям, які за національністю також були і сербами, і хорватами, доводилося навчати учнів, батьки яких воювали однин проти одного. І ви можете уявити, як це складно було для них. Відтак, перед нами постало завдання побудувати «міст миру» між двома національностями, чим наша організація займалася впродовж тривалого часу», – розповіла Моніка Відерман.

Коротка, проте змістовна зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері, а екскурсія навчальним закладом справила позитивне враження на іноземних гостей. Тож, сподіваємось на подальшу співпрацю та проведення цікавих тренінгів на базі ЛьвДУВС.

З нагоди відзначення двадцятого ювілейного Дня юриста України виконком Ради Союзу юристів України виступив з ініціативою про відзначення кращих працівників України і Львівщини зокрема. До привітань юристів краю приєднались керівники органів державної влади та місцевого самоврядування. Церемонія нагородження відбулась 6 жовтня в актовій залі Національного університету «Львівська політехніка».  

Так, Почесними грамотами були відзначені директор Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Юрій Назар, декан факультету №2 Іван Красницький, заступник декана факультету №6 Наталія Ільків, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Дмитро Забзалюк, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету №3 Данило Йосифович, професор цієї ж кафедри Ярослав Когут і завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін факультету №6 Марія Долинська.

Усього з нагоди професійного свята нагороди отримали майже 150 юристів краю, серед яких – працівники підрозділів Національної поліції, прокуратури, адвокатури, юстиції та суду, а також науковці вищих навчальних закладів Львова.

 

 

Четвер, 05 жовтня 2017 15:24

Армреслінг по-курсантськи

У навчально-тренувальному відділі «Верещиця» 5 жовтня відбулись університетські змагання з армреслінгу. За перемогу у вагових категоріях «70 кг» та «+70 кг» боролися 20 найсильніших курсантів 1-4 курсів вишу. Суддями змагань виступили працівники кафедри спеціальної фізичної підготовки Микола Кмицяк і Сергій Мотас.

Згідно з правилами проведення турнірів з армреслінгу, учасники зчіплювали руки на столі і намагались пересилити один одного, поклавши руку суперника на поверхню столу. У підсумку перше місце у ваговій категорії «до 70 кг» виборов курсант 1-го курсу факультету № 3 Костянтин Фалєєв. Другим у цій категорії став курсант 3-го курсу факультету № 1 Павло Ревчук, а третє місце посів курсант 2-го курсу факультету № 3 Ігор Лєонтьєв.

У ваговій категорії «+70 кг» другий рік поспіль впевнену перемогу здобув курсант 2-го курсу факультету № 3 Віталій Козаченко. Другу сходинку посів курсант 2-го курсу факультету №2 Андрій Дуб. «Бронзу» у цій категорії виборов курсант 4-го курсу факультету № 1 Микола Суховій.

У вівторок, 3 жовтня, відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради приймав студентів 4-го курсу факультету № 6 ЛьвДУВС разом з доцентом кафедри господарсько-правових дисциплін Лесею Хомко.

Державний реєстратор Оксана Ольшанецька провела ознайомче заняття для майбутніх юристів на тему «Державна реєстрація суб’єктів господарювання: новели та проблеми її здійснення».

Так, під час розповіді державний реєстратор відзначила новели законодавства у сфері державної реєстрації, проблемні питання щодо проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Акцентовано, що державна реєстрація суб’єктів господарювання чітко визначена у часовому еквіваленті. Оксана Ольшанецька також звернула увагу студентів на саму процедуру включення відомостей про суб’єктів господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

До Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана відбулася зустріч курсантів з ветеранами Львівського державного університету внутрішніх справ Віктором Томасом, Дмитром Удутом, Володимиром Коледою, Володимиром Ситником, Володимиром Бльоком та Миколою Рябченком. Сивочолі полковники від імені усієї Ради ветеранів вишу подякували за ті увагу та тепло, які дарують їм молоді курсанти.

«Люди похилого віку потребують постійної соціальної допомоги, догляду, моральної підтримки. З усмішкою розповідають старожили про тих курсантів, які їх навідують. Вони молодшають, дивлячись на них, згадують літа служби. Від імені ради ветеранів бажаю вам миру, спокою, успіхів у навчанні, здоров’я, щастя та добра», – звернувся до вихованців вишу голова ради ветеранів Віктор Томас.

Так, дипломами ЛьвДУВС за активну волонтерську діяльність, проявлену доброту, милосердя до ветеранів були відзначені Роман Радик, Олександр Крижанівський, Катерина Мартинюк, Олександра Данилюк, Іванна Михайляк та Анюта Довганич.

Бажаємо ветеранам довгих років життя і сподіваємось, що ще не одне покоління курсантів матимуть можливість поспілкуватися з такими гідними свого звання людьми.

Співпраця ЛьвДУВС та батальйону поліції особливого призначення «Львів» розпочалась ще у 2014 році, коли підрозділ тільки починав формуватись. Працівники вишу взяли «під крило» бійців батальйону, опікувались їхньою підготовкою та супроводжували під час перших поїздок в зону проведення АТО. Тоді ж теоретики університету і добровольці батальйону пліч-о-пліч здобували перший бойовий досвід. Сьогодні співпраця триває, і новий її напрям полягає у наставництві над учнями львівських шкіл.

«До нас сьогодні завітали десятикласники середньої загальноосвітньої школи № 98 м. Львова. Юнакам, які вивчають предмет «Захист Вітчизни», було надзвичайно цікаво побачити й потримати в руках справжню зброю, поспілкуватись із бійцями батальйону. Подібні заходи ми плануємо проводити також з вихованцями інших освітніх закладів Львова», – розповів командир батальйону «Львів» підполковник поліції Володимир Цьорох.

Так, до уваги юнаків були представлені автомати, кулемети, гранатомети, гвинтівки та пістолети, які перебувають на озброєнні батальйону, а також муляжі вибухонебезпечних предметів і зразки модифікованих вибухових пристроїв. Сьогодні учні дізнались чимало про будову й призначення окремих зразків зброї та заходи безпеки при поводженні з ними.

Завідувач кафедри тактико-спеціальної підготовки Юрій Йосипів поділився спогадами про початок співпраці із батальйоном «Львів» та озвучив позитивні аспекти роботи з дітьми: «Мені випала честь бути свідком зародження батальйону, побачити ще першу хвилю добровольців. Ми з ними разом пізнавали ази військового мистецтва. Я ж особисто залучався до їх навчання в якості інструктора з вогневої підготовки. Цікавим продовженням нашої співпраці з батальйоном є проведення занять з допризовної підготовки для львівських школярів. Мені, як викладачеві, це особливо цікаво, адже всі ці учні – наші потенційні вступники, і прийшовши на навчання вони вже будуть володіти базовими знаннями і більш впевнено почуватимуть себе під час курсу молодого бійця, який є невід’ємним елементом етапу вступу до нашого навчального закладу».