Шаблоны Joomla 3.5


Федик Сергій Євгенович

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Коротко про себе

В 1997 році закінчив (з відзнакою) юридичний факультет Чернівецького держуніверситету ім. Юрія Федьковича, а в 2003 році економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Стажувався за кордоном. У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського Суду з прав людини та Конституційного Суду України)" (спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень). У 2003 р. отримав диплом кандидата юридичних наук. Вчене звання доцента присвоєне у 2005 р.

Науковий доробок

Автор 22 наукових праць, у тому числі монографії.

Сфера наукових інтересів
  • цивільне право
  • цивільний процес
  • виконавче провадження