Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу

Інформація про кафедру

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу є базовим навчально-науковим структурним підрозділом факультету №3. Основними завданнями кафедри є:

 • організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації;
 • надання методичної допомоги керівництву університету, факультетів і курсів;
 • організація і проведення виховної роботи з курсантами, студентами та слухачами.

При кафедрі працює науково - практичний гурток "Адміністративіст". Коло наукових інтересів викладачів окреслено такими напрямками:

 1. удосконалення адміністративної діяльності поліції;
 2. актуальні проблеми удосконалення адміністративного законодавства в умовах розбудови української державності;
 3. дослідження адміністративно-правового механізму профілактики правопорушень.

У рамках законотворчої діяльності співробітники кафедри надають пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України у сфері правоохоронної діяльності.

Науково-педагогічний склад кафедри надає методичну допомогу підрозділам Національної поліції Львівської області у підготовці та проведенні занять в системі службової підготовки.

Організація і проведення занять на кафедрі тісно пов'язані з практикою діяльності підрозділів Національної поліції України. Практичні заняття з окремих тем проводяться безпосередньо в базових підрозділах Національної поліції. Для їх проведення запрошуються досвідчені працівники практичних підрозділів поліції.

Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання таких дисциплін на факультетах університету:

 • Судові та правоохоронні органи
 • Адміністративне право і процес
 • Основи управління в Національній поліції України
 • Адміністративна діяльність поліції
 • Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності
 • Юридичне документознавство
 • Фінансове право
 • Управління в МВС
 • Правозастосування
 • Публічне адміністрування
 • Аналітичне забезпечення професійної діяльності
 • Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю
 • Профілактика правопорушень
 • Протидія підрозділами МВС нелегальній міграції
 • Організація і тактика підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України
 • Протидія насильства в сім"ї
 • Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції
 • Адміністративно-правове регулювання примусу в правоохоронній діяльності


Адреса:
м. Львів, вул. Городоцька, 26.

e-mail: kmp@lvduvs.edu.ua

Тел. нач. кафедри: (032) 258-64-07,    Тел. кафедри: (032) 258-65-46

Науковий доробок кафедри
Гурток

Науковий гурток кафедри адміністративного права та адміністративного процесу «Адміністративіст» створений рішенням кафедри з метою виявлення творчих здібностей здобувачів вищої освіти та їх залучення до активної науково-дослідної роботи. Це творчий колектив здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, які об’єднані з метою спільного дослідження проблем у сфері адміністративного та суміжних галузей права.

Основними завданнями та напрямами діяльності гуртка є:

 • забезпечення розширеного засвоєння здобувачами вищої освіти навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються;
 • засвоєння здобувачами вищої освіти методології наукового дослідження, розвиток у них наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення світогляду та підвищення рівня інтелекту;
 • формування у здобувачів вищої освіти навиків наукової діяльності, а також умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності;
 • залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності за напрямами наукових досліджень, зокрема, проблеми публічного управління у сфері правоохоронної діяльності;
 • виховання у здобувачів вищої освіти потреби постійно вдосконалювати професійні знання;
 • створення умов для співпраці і обміну думками між гуртківцями, науково-педагогічними та практичними працівниками.

Основними формами роботи гуртка є:

 • засідання наукового гуртка;
 • зустрічі з провідними науковцями Університету та фахівцями правоохоронних та правозахисних органів;
 • участь у науково-практичних заходах: семінарах, круглих столах, конференціях, наукових конкурсах та ін.;
 • заслуховування звітів здобувачів про результати виконаної роботи;
 • підготовка наукових публікацій у співавторстві, в тому числі з науково-педагогічними працівниками.

На засіданнях гуртківці набувають навичок:

 • самостійного наукового дослідження;
 • вміння виступати перед аудиторією, переконливо і грамотно висловлювати та обґрунтовувати свої твердження;
 • вміння аналізувати норми чинного законодавства та застосовувати їх відповідно до конкретних обставин.

Науковий гурток запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти. Додаткову інформацію про діяльність гуртка можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, доцента кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 3 ІПФПНП, кандидата юридичних наук, доцента Костовської Катерини Миколаївни.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Йосифович Данило Ігоровичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Йосифович Данило Ігоровичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

полковник поліції

Освіта: 1998 - ЛІВС при НАВС України.

Повна інформація
Назар Юрій Степановичпрофесор кафедри, кандидат юридичних наук, професор
Назар Юрій Степановичпрофесор кафедри, кандидат юридичних наук, професор

полковник поліції

Освіта: 1998 - ЛІВС при НАВСУ

Повна інформація
Когут Ярослав Михайловичпрофесор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Когут Ярослав Михайловичпрофесор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

полковник поліції

Освіта: 2000 - ЛДУ ім.І.Франка

Повна інформація
Басиста Ірина Володимирівна професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Басиста Ірина Володимирівна професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Освіта: 2001 - НАВС України

Повна інформація
Висоцький Володимир Мирославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Висоцький Володимир Мирославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

підполковник поліції

Освіта: 1999 - НАВС України, факультет кримінальної міліції, спеціальність "Правознавство"

Повна інформація
Хитра Олександра Леонтіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Хитра Олександра Леонтіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2005 - НАВС України

Повна інформація
Дідик Наталія Іванівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Дідик Наталія Іванівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2004 - НАВС України

Повна інформація
Костовська Катерина Миколаївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Костовська Катерина Миколаївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2007 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Мороз Оксана Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Мороз Оксана Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2004 - НАВС України.

Повна інформація
Хатнюк Юрій Анатолійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Хатнюк Юрій Анатолійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

капітан поліції

Освіта: 2009 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Мороз Надія Сергіївнав.о. доцента кафедри
Мороз Надія Сергіївнав.о. доцента кафедри

Освіта: 2014 - Львівський державний університет внутрішніх справ

Повна інформація
Сукмановська Лідія Михайлівнастарший викладач кафедри
Сукмановська Лідія Михайлівнастарший викладач кафедри

Освіта: 2004 - ЛЮІ МВС України

Повна інформація
Гурковська Катерина Андріївнавикладач кафедри
Гурковська Катерина Андріївнавикладач кафедри

Освіта: 2009 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Бесага Ірина Василівнав.о.викладача кафедри
Бесага Ірина Василівнав.о.викладача кафедри
Братковський Володимир Мирославовичв.о.викладача кафедри
Братковський Володимир Мирославовичв.о.викладача кафедри

Освіта: 2015 - Львівський державний університ внутрішніх справ.

Повна інформація

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.