Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра соціальних дисциплін

Кафедра соціальних дисциплін

Інформація про кафедру
Науковий доробок кафедри
Гурток

Науковий гурток кафедри соціальних дисциплін створений рішенням кафедри з метою виявлення творчих, обдарованих курсантів та їх залучення до активної наукової роботи. Гурток має дві секції: психолого-педагогічну та економічну.

Основними завданнями функціонування гуртка є:

 • стимулювання наукових пошуків у галузі психології, педагогіки та економіки;
 • поглиблене пізнання теорій, концепцій, вчень, тенденцій психологічної, педагогічної та економічної науки;
 • ознайомлення з методологією наукових досліджень, апробація системи принципів, підходів, методів організації, планування, проведення наукової діяльності;
 • здобуття навиків огляду та системного аналізу літературних джерел, формування бібліографічного опису, дотримання встановленого законодавством порядку здійснення цитувань;
 • опанування методикою оформлення результатів у вигляді завершеної наукової праці із усіма необхідними структурними частинами (обґрунтування актуальності, аналізу останніх досліджень, формулювання мети тощо);

Гуртківці отримують додаткові можливості вдосконалення практичних навиків та умінь для використання психологічних особливостей розслідування та попередження кримінальних правопорушень, застосування здобутих теоретичних знань в умовах, наближених до реальної обстановки.

Періодично до проведення засідань залучаються практичні працівники різних підрозділів НП у ході яких гуртківці знайомлять із передовим досвідом роботи, визначають проблеми практичної діяльності органів НП.

Основними формами наукової активності гуртківців є:

 • підготовка доповідей для участі у міжнародних, всеукраїнських, університетський, науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах, засіданнях круглих столів тощо);
 • підготовка тез доповідей та статей для публікації у збірниках наукових праць, матеріалах науково-практичних заходів;
 • підготовка наукових статей для публікації у виданнях, віднесених до переліку фахових з юридичних наук;
 • підготовка наукових робіт для участі в університетських та всеукраїнських конкурсах;
 • участь у щомісячних засіданнях гуртка.

Науковий гурток запрошує до співпраці курсантів, магістрів, ад’юнктів. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, доцента кафедри соціальних дисциплін факультету № 3 ІПФПНП, кандидата психологічних наук, доцента Н.О.Пряхіної.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Когут Ярослав Михайловичт.в.о. завідувача кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Когут Ярослав Михайловичт.в.о. завідувача кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

полковник поліції

Освіта: 2000 - ЛДУ ім.І.Франка

Повна інформація
Хомин Оксана Йосипівнапрофесор кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Хомин Оксана Йосипівнапрофесор кафедри, кандидат економічних наук, доцент

доктор суспільно-економічних наук Українського Вільного Університету у Мюнхені

Повна інформація
Ревак Ірина Олександрівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, доцент
Ревак Ірина Олександрівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, доцент

Освіта: ЛНУ ім. І.Франка за спеціальністю "Фінанси і кредит"

Повна інформація

0,5 ставки

Кіржецький Юрій Ігоровичдоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Кіржецький Юрій Ігоровичдоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: НУ "Львівська політехніка", спеціальність "Міжнародна економіка".

Повна інформація
Жидецький Юрій Цезарійовичдоцент кафедри кандидат педагогічних наук, доцент
Жидецький Юрій Цезарійовичдоцент кафедри кандидат педагогічних наук, доцент

старший науковий співробітник

Повна інформація
Пряхіна Наталія Олексіївнадоцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент
Пряхіна Наталія Олексіївнадоцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

Освіта: 2000 - ЛІВС при НВАС України

Повна інформація

Будні кафедри соціальних дисциплін

 • Image 1

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.