Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра господарсько-правових дисциплін

Кафедра господарсько-правових дисциплін

Інформація про кафедру

Кафедра господарсько-правових дисциплін була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 7 липня 2008 р. №328 «Про організаційно-штатні зміни вищих навчальних закладів МВС України». Кафедра господарсько-правових дисциплін є навчально-науковим структурним підрозділом юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність за всіма освітніми степенями, а також здійснює наукову і науково-досліну діяльність. З часу утворення кафедру очолювали з 2008 по 2016 рр. кандидат юридичних наук, доцент Смолин Г.В. та з 2016 р. по даний час доктор юридичних наук, доцент Долинська М.С.

Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців; виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації; надання методичної допомоги керівництву університету та факультету; організація і проведення виховної роботи зі здобувачами вищої освіти . Свою діяльність кафедра господарсько-правових дисциплін будує на новітніх досягненнях юридичної та педагогічної науки, постійно впроваджує в освітній процес нові форми, методи і педагогічні технології.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Нотаріальний процес
 • Державне регулювання господарської діяльності
 • Вирішення корпоративних спорів
 • Захист прав суб’єктів господарювання
 • Альтернативні способи вирішення спорів суб'єктів господарювання
 • Правове регулювання підприємницької діяльності
 • Аграрне право
 • Земельне право
 • Право соціального захисту
 • Захист земельних прав громадян та юридичних осіб
 • Вирішення земельних спорів
 • Екологічне право
 • Проблеми права екологічної безпеки
 • Трудове право
 • Вирішення трудових спорів
 • Житлове право
 • Проблеми права соціального захисту
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Електронні сервіси в господарській діяльності
 • Організація діяльності юридичних служб суб’єктів господарювання
 • Дозвільне та договірне регулювання природокористування

До запровадження в освітній процес запропоновані та готуються навчальні дисципліни: «Правове регулювання кадрової роботи», «Міжнародний комерційний арбітраж».

З усіх навчальних дисциплін кафедри розроблені навчально-методичні комплекси, які включають навчальні та робочі програми, завдання для проведення практичних і семінарських занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.

e-mail: kgpd@lvduvs.edu.ua>

Тел.каф: (032) 258-69-57, 258-61-93

Гурток

Науково-дослідний гурток кафедри господарсько-правових дисциплін був створений рішенням кафедри у вересні 2008 року із метою виявлення творчих, обдарованих здобувачів вищої освіти юридичного факультету та їх залучення до активної науково-дослідної роботи.

Основними завданнями функціонування гуртка є: популяризація наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти юридичного факультету, сприяння залученню осіб, які навчаються на юридичному факультеті, до наукової роботи та інноваційної діяльності; здобуття навиків огляду та системного аналізу літературних джерел, формування бібліографічного опису, дотримання встановленого законодавством порядку здійснення цитувань; здобуття навиків застосування інноваційних технологій при проведенні наукової розвідки проблем господарського судочинства, використання інформаційно-пошукових систем, освітніх сервісів та порталів, електронних каталогів та електронних фондів наукових бібліотек, користування електронними сервісами; сприяння обміну інформацією між молодими дослідниками та практичними працівниками.

Гуртківці отримують додаткові можливості вдосконалення практичних навиків та умінь відвідуючи господарський суд Львівської області, державну реєстраційну службу м. Львова, Львівський міський центр зайнятості.

Гуртківці є активними членами осередку Ліги студентів АПУ у Львові та беруть щороку участь у Всеукраїнській школі господарського права та судочинства.

Основними формами наукової активності гуртківців є:

 • підготовка доповідей для участі у міжнародних, всеукраїнських, університетський, науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах, засіданнях круглих столів тощо);
 • підготовка тез доповідей та статей для публікації у збірниках наукових праць, матеріалах науково-практичних заходів;
 • підготовка наукових статей для публікації у виданнях, віднесених до переліку фахових із юридичних наук;
 • підготовка наукових робіт для участі в університетських та всеукраїнських конкурсах;
 • участь у щомісячних засіданнях гуртка.

За час десять років роботи гуртка кафедри господарсько-правових дисциплін гуртківці взяли участь у таких науково-практичних заходах, що проводила кафедра:

 • круглому столі «Організаційно-правові проблеми реалізації права на житло» (17 жовтня 2008 року)
 • круглому столі «Обмежені речові права на земельні ділянки: проблеми законодавчого забезпечення»(16 жовтня 2009 року)
 • регіональному науково-практичному семінарі ”Тенденції розвитку договірного права в Україні в умовах сучасної економіки” (22 жовтня 2010 року)
 • науково-практичному семінарі «Захист права власності на землю та землекористування»(21 жовтня 2011 року)
 • міжкафедральному круглому столі «Питаня вдосконалення господарського та цивільного порцесуального законодавства України» (11 жовтня 2013 року)
 • регіональному науково-практичному семінарі « Забезпечення права на працю та права на соціальний захист в умовах входження України в ЄС», ( 9 жовтня 2015 року )
 • науково-практичному семінарі «Правовий режим державних реєстрів та їх роль у здійсненні господарської діяльності» (21 квітня 2017 року)
 • науково-практичному семінарі «Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні»(30 травня 2018 року)

Науково-дослідний гурток запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти юридичного факультету. Додаткову інформацію про діяльність гуртка можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, доцента кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидата юридичних наук, доцента Мелех Любомири Володимирівни.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Долинська Марія Степанівназавідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Долинська Марія Степанівназавідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Смолин Григорій Васильовичпрофесор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Смолин Григорій Васильовичпрофесор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1966 - ЛДУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Ільків Наталія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Ільків Наталія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1996 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Мокрицька Наталія Петрівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Мокрицька Наталія Петрівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2005 - ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Адам Володимир Михайловичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Адам Володимир Михайловичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2009 - ЛНУ ім.І.Франка, 2010 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Яновицька Анна Віталіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Яновицька Анна Віталіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2012 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Кульгавець Христина Юріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Кульгавець Христина Юріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2007 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Гамалюк Богдан Михайловичдоцент кафедри, кандидат наук з державного управління
Гамалюк Богдан Михайловичдоцент кафедри, кандидат наук з державного управління

Освіта: 2000 - Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, спеціальність "Правознавство. 2003 - Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, спеціальність "Державна служба"

Повна інформація
Семенюк Іван Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Семенюк Іван Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2008 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Руданецька Оксана Стефанівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Руданецька Оксана Стефанівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2004 - Львівської комерційної академії, юридичний факультет

Повна інформація
Хомко Леся Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Хомко Леся Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2004 - Львівської комерційної академії, юридичний факультет

Повна інформація
Мелех Любомира Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Мелех Любомира Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Туркот Ольга Андріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Туркот Ольга Андріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: ЛьвДУВС

Повна інформація
Годованець Юлія Степанівнавикладач кафедри
Годованець Юлія Степанівнавикладач кафедри
Бутинська Роксолана Ярославівнастарший викладач кафедри
Бутинська Роксолана Ярославівнастарший викладач кафедри

Освіта: 2014 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація

Адреса: м.Львів, вул.Замарстинівська,9