Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра менеджменту

Інформація про кафедру

Кафедра менеджменту утворена у 2006 році та є базовим структурним підрозділом Львівського державного університету внутрішніх справ, провадить наукову діяльність за спеціальністю 073 «Менеджмент» чи міжгалузевою групою спеціальностей.

Кафедра у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами, що стосуються напрямів її роботи, а також статутом Університету та Положенням про кафедру менеджменту.

Кафедра менеджменту є випусковою та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління і адміністрування»:

 • за спеціальністю 073«Менеджмент» освітній ступінь бакалавр,
 • за спеціальністю 073«Менеджмент» освітній ступінь магістр.

За штатом на кафедрі 14 посад науково-педагогічного персоналу та 1 посада навчально-допоміжного персоналу, з них всі за рахунок спеціального фонду.

Фактично працюють на кафедрі за основним місцем роботи 13 осіб, з них: 12 осіб - на повну ставку, 1 особа на 0,5 ставки.

 • Якісний склад – 85 %:
 • три доктори економічних наук (з них, два професори та один доцент),
 • дев’ять кандидатів наук (з них, сім доцентів), серед яких 1 кандидати наук з державного управління (доцент), 1 кандидат технічних наук (доцент), 1 кандидат педагогічних наук,
 • 1 старший викладач.

Без наукового ступеня – 1 особа за основним місцем роботи

Склад кафедри укомплектовано на конкурсній основі.

Викладання дисциплін циклу професійно-практичної підготовки забезпечується викладачами кафедри менеджменту та суміжними кафедрами.

З 16.09.2014 року кафедру менеджменту очолювала доктор економічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії інформатики, академік Академії економічних наук України, академік Академії наук вищої освіти України інформатики Живко Зінаїда Богданівна, 1957 року народження. З 1987 року по 2008 рік – служба в органах внутрішніх справ, полковник міліції у відставці. Науково-педагогічний стаж 15 років, в тому числі викладацький – 15. У ЛьвДУВС працює з 04.04.2005 року на посадах доцента кафедри економічної безпеки, професора кафедри економічної безпеки, з 2011 року – на посаді професора кафедри менеджменту. У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему: «Управління системою економічної безпеки підприємства».  

З 01.10.2018 року очолює кафедру в.о.завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Леськів Галина Зіновіївна. Проходила стажування у НУ «Львівська політехніка» та Навчально-методичному центрі Держфінмоніторингу України. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека». Науково – педагогічний стаж – 10 років.

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту пройшли стажування, в тому числі й міжнародні: сім осіб в Університетах міст Amsterdam, Brugge, Belgium; Rouen, France; Paris, France; Nurnberg, Germany (29.04.2018 – 08.05.2018); п’ять осіб у Віденському національному університеті (16.12.2017-19.12.2017) м. Відень, Австрія, м.Будапешт Угорщина; дві особи у Wyzsza szkola stosunkow niedzynarodowych I komunikacji spolecznej w Chelmie (09.10.2017-22.10.2017).

На кафедрі менеджменту викладаються такі дисципліни:

 • Екологія та захист навколишнього середовища
 • Адміністративний менеджмент
 • Безпека життєдіяльності
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Державне регулювання економіки
 • Державне та регіональне управління
 • Етика бізнесу
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інвестиційний менеджмент
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Менеджмент
 • Менеджмент інформаційних ресурсів
 • Навчальна практика "Вступ до фаху"
 • Операційний менеджмент
 • Організація підприємницької діяльності
 • Основи охорони праці
 • Основи рекламного менеджменту (PR-менеджмент)
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління
 • Теорія організацій
 • Управління інноваціями
 • Управління персоналом
 • Управління системою економічної безпеки підприємств
 • Управлінські рішення
 • Виробнича практика (бакалаври менеджмент)
 • Публічне адміністрування
 • Тренінг з менеджменту безпеки організації
 • Управління проектами
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент організацій з елементами тайм-менеджменту
 • Корпоративне управління в системі економічної безпеки підприємства
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Організація та управління системою економічної безпеки підприємства
 • Конкурентна розвідка
 • Техніка безпеки та охорона праці
 • Виробнича практика (магістри менеджмент)
 • Переддипломна практика (магістри менеджмент)

Тел.зав. кафедри: (032) 258-69-82,   Тел. кафедри: (032) 261-53-88

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.