Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Факультет №1 (підготовка фахівців для підрозділів слідства)

Інформація про факультет

Факультет з підготовки слідчих ЛьвДУВС було створено у 2003 році відповідно до вимог наказу МВС України від 07.03.2003 № 218. У 2011 році наказом ЛьвДУВС від 11.11.2011 №278 було створено факультет з підготовки фахівців для підрозділів слідства. Факультет № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ створений наказом ЛьвДУВС від 11.11.2015 № 278 та реорганізований наказом ЛьвДУВС від 28.09.2016 № 207.

До його складу входять три кафедри, зокрема: кримінального процесу, кримінального права і кримінології, криміналістики, судової медицини та психіатрії.

Факультет №1 здійснює підготовку за спеціальністю «Право» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр».

На факультеті працює 43 працівника, з них атестованих - 25. Науково-педагогічний склад - 29 працівників: 2 доктора наук та 23 кандидата наук. З вченими званнями професора 2 працівника, доцента – 20. Досвід роботи у практичних підрозділах ОВС має 25 науково-педагогічних працівників. За час існування факультету його очолювали к.ю.н., доцент полковник міліції Парасюк Михайло Васильович, к.ю.н, доцент полковник міліції Марін Олександр Костянтинович, д.ю.н., доцент, полковник міліції Макарчук Володимир Михайлович.

З травня 2010 року факультет очолює кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції Авраменко Олексій Володимирович.

Кафедри факультету забезпечують викладання 32 навчальних дисциплін, з яких фундаментального та професійно-практичного циклу 26.

Зі всіх дисциплін, що викладаються на факультеті, розроблені відповідні методичні матеріали: програми та робочі навчальні програми, завдання для підготовки та проведення семінарських та практичних занять, які відповідають вимогам забезпечення якісного навчально-виховного процесу.

З навчальних дисциплін фундаментального та професійно-практичного циклу підготовлені методичні матеріали, які включають в себе програми навчальних дисциплін, плани проведення семінарських і практичних занять та методичні рекомендації до них, методичні рекомендації для вивчення питань які виносяться на самостійну підготовку, завдання для підготовки до модульних контролів, список використаних джерел, методичні рекомендації для написання курсових робіт.

Невід'ємною складовою факультету є зв'язок із практичними підрозділами. На факультеті ведеться систематична, планова, налагоджена співпраця з Головним слідчим управлінням Національної поліції України, Слідчим управлінням ГУ НП України у Львівській області та його структурними підрозділами, Львівським НДЕКЦ МВС України, а також прокуратурою Львівської області, районними судами м. Львова.

Наукові дослідження науково-педагогічних працівників факультету здійснюються за темою «Протидія злочинам підслідним ОВС: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти» (Державний реєстраційний номер 0112U007493) та впроваджуються у діяльність підрозділів МВС України. Над науковими дослідженнями працюють понад 30 здобувачів, адюнктів та аспірантів. Їхні дослідження спрямовані на наукове забезпечення проблемних аспектів практичної діяльності правоохоронних органів, зокрема слідчих підрозділів.

Основні зусилля кваліфікованих науковців зорієнтовані на якісне забезпечення навчального процесу необхідною науковою, навчальною та методичною літературою.

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

(032) 255-45-69