Шаблоны Joomla 3.5


/ Структура / Навчальні підрозділи / Докторантура та аспірантура / Про аспірантуру

Ад’юнктура (аспірантура)

Аспірантура (ад’юнктура) здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з числа випускників вищих навчальних закладів за державним замовленням та за кошти юридичних та фізичних осіб – за умови укладання угод на підготовку. Форми навчання – денна (термін навчання 4 роки) і заочна (термін навчання 4 роки).

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:

081 «Право»

наукові спеціальності:

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

12.00.12 – філософія права;

051 «Економіка»

наукова спеціальність – 21.04.01 – економічна безпека держави;

073 «Менеджмент»

наукова спеціальність – 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

ВАРТІСТЬ надання послуг з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів

 

Оплати за навчання аспірантів
Спеціальність Форма навчання Вартість за рік
Право Денна 12960 грн.
Економіка Денна 12960 грн.
Менеджмент Денна 12960 грн.
Право Заочна 12500 грн.
Економіка Заочна 12000 грн.
Менеджмент Заочна 12000 грн.
Складання кандидатських іспитів
філософія 850 грн.
іноземна мова 1140 грн.
спеціальність 800 грн.
Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії
7050 грн.
Оплата за захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)
8870 грн.

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

(032) 295-47-70