Шаблоны Joomla 3.5


/ Структура / Навчальні підрозділи / Докторантура та аспірантура / Про аспірантуру

Ад’юнктура (аспірантура)

Аспірантура (ад’юнктура) здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з числа випускників вищих навчальних закладів за державним замовленням та за кошти юридичних та фізичних осіб – за умови укладання угод на підготовку. Форми навчання – денна (термін навчання 4 роки) і заочна (термін навчання 4 роки).

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:

081 «Право»

наукові спеціальності:

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

12.00.12 – філософія права;

051 «Економіка»

наукова спеціальність – 21.04.01 – економічна безпека держави;

073 «Менеджмент»

наукова спеціальність – 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

ВАРТІСТЬ надання послуг з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів

Оплати за навчання аспірантів
денна форма навчання 11 400 грн.
заочна форма навчання 9 000 грн.
Складання кандидатських іспитів
філософія 750 грн.
іноземна мова 1000 грн.
спеціальність 700 грн.
Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук
6 200 грн.
Оплата за захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
7 800 грн.

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

(032) 295-47-70