Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Відділи та окремі відділення / Відділ організації наукової роботи

Відділ організації наукової роботи

Павлик Людмила Василівнаначальник відділу
Павлик Людмила Василівнаначальник відділу

кандидат юридичних наук

майор поліції

Савчин Галина Ярославівназаступник начальника відділу організації наукової роботи
Савчин Галина Ярославівназаступник начальника відділу організації наукової роботи

кандидат юридичних наук

Здійснює організацію планування та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, контроль за виконанням досліджень за пріоритетними напрямами і темами державної реєстрації.

Грищук Віктор Климовичголовний науковий співробітник
Грищук Віктор Климовичголовний науковий співробітник
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
академік Академії наук вищої освіти України,
Заслужений юрист України
Цмоць Уляна Олексіївнастарший науковий співробітник
Цмоць Уляна Олексіївнастарший науковий співробітник
Займається організацією науково-практичних заходів для забезпечення обміну досвідом та особистого спілкування між вченими вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, висвітленням результатів власних аналітичних та емпіричних досліджень науковців у ЛьвДУВС.
Когут Володимир Михайловичстарший науковий співробітник
Когут Володимир Михайловичстарший науковий співробітник

кандидат технічних наук

Основний напрям роботи – перевірка наукових робіт на наявність плагіату; узагальнення інформації та підготовка протоколів перевірки оригінальності наукових робіт.

Боровікова Віталіна Станіславівнанауковий співробітник
Боровікова Віталіна Станіславівнанауковий співробітник

Здійснює координацію процесу підготовки наукових, навчально-методичних та періодичних фахових видань університету.

Церковник Степан Івановичв.о. старшого наукового співробітника
Церковник Степан Івановичв.о. старшого наукового співробітника

Забезпечення участі університету в конкурсах різних рівні, організація участі науково-педагогічних працівників у конкурсах на здобуття премій, організація та проведення загально університетських конкурсів

Петрович Зоряна Зенонівнастарший науковий співробітник
Петрович Зоряна Зенонівнастарший науковий співробітник

кандидат юридичних наук

Простежує ведення статистики науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, аналіз динаміки захисту дисертаційних досліджень в університеті.

Шевців Юлія Михайлівнанауковий співробітник
Шевців Юлія Михайлівнанауковий співробітник

Контролює хід виконання науково-дослідних робіт на замовлення практичних підрозділів правоохоронних органів, забезпечує моніторинг впровадження результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників університету у практичну діяльність та освітній процес.

Гумен Роксолана Василівнанауковий співробітник
Гумен Роксолана Василівнанауковий співробітник

Здійснює координацію науково-дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів),та здобувачів вищої освіти магістр , що проводиться в основному на базі Наукового товариства ЛьвДУВС та наукових гуртків,що діють при кафедрах університету.

Мельник Надія Володимирівнанауковий співробітник
Мельник Надія Володимирівнанауковий співробітник

кандидат юридичних наук

Основний напрям роботи – моніторинг змін до законодавства, яке регулює науково-дослідну роботу, узагальнення інформації про отримані науково-педагогічними працівниками університету патенти та винаходи, робота з електронною поштовою скринькою відділу.

Андріївська Наталія Остапівнанауковий співробітник
Андріївська Наталія Остапівнанауковий співробітник

Виконує узагальнення результатів діяльності спеціалізованих вчених рад університету, постійно діючих міжкафедральних семінарів з розгляду та попередньої експертизи дисертацій, а також збір інформації до тижневих і щомісячних планів основних наукових заходів підрозділів університету.

Сеник Святослав Володимировичнауковий співробітник
Сеник Святослав Володимировичнауковий співробітник

Забезпечує збір, узагальнення та аналітичний огляд інформації щодо роботи з наукометричними базами даних Scopus та Web of Science

Пастушок Ганна Ігорівнастарший науковий співробітник
Пастушок Ганна Ігорівнастарший науковий співробітник

кандидат юридичних наук

Здійснює координацію актів про впровадження результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у практичну діяльність і освітній процес.

Лозинська Ірина Ярославівнанауковий співробітник
Лозинська Ірина Ярославівнанауковий співробітник

Координує виконання наукових досліджень на замовлення практичних підрозділів правоохоронних органів, узагальнює інформацію про впровадження результатів наукових досліджень у практику та освітній процес

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

  (032) 258-69-54