Шаблоны Joomla 3.5


/ Структура / Навчальні підрозділи / Юридичний факультет

Інформація про факультет

Юридичний факультет провадить освітню, наукову та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу, здобуття особами якісної вищої освіти у галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», яка ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».

Факультет за роки свого існування набув провідного статусу в системі юридичної освіти в Україні, гармонійно поєднуючи у своїй діяльності фундаментальність та практичну спрямованість освіти, виховання громадянина і професіонала, чим здобув високий авторитет серед спеціалістів та громадськості.

У своїй роботі факультет акумулює як вітчизняний досвід, так і позитивні досягнення європейських юридичних закладів вищої освіти і поліцейських коледжів, активно впроваджуючи сучасні навчально-методичні технології, інтерактивні методи навчання, формуючи та розвиваючи власні наукові школи.

Навчання на юридичному факультеті дає можливість працевлаштування в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, прокуратурі, нотаріаті, Службі безпеки України, Національній поліції, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Національній гвардії України, Державній міграційній службі України, територіальних управліннях юстиції, відділах державної реєстрації актів цивільного стану, управліннях та відділах державної виконавчої служби, територіальних органах Державної фіскальної служби, митниці, в юридичних відділах підприємств, установ та організацій, на посадах – адвоката, прокурора, судді, нотаріуса, слідчого, помічника судді, помічника нотаріуса, секретаря судового засідання, державного та приватного виконавця, спеціаліста органу державної влади та органу місцевого самоврядування, юрисконсульта тощо.

Освітній процес на факультеті забезпечується науково-педагогічними працівниками, які постійно підвищують рівень своєї кваліфікації, проходячи стажування, зокрема, і в навчальних установах за кордоном.

Здобувачі вищої освіти поряд із навчанням, активно займаються науковою роботою, беруть участь у конкурсах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях. Студентське самоврядування здійснюється на юридичному факультеті через Раду студентського самоврядування, яка представляє інтереси усіх здобувачів вищої освіти факультету.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на юридичному факультеті на денній формі навчання мають можливість проходити військову підготовку, після закінчення якої їм присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу».

Духовним центром факультету є церква Воздвиження Чесного Хреста, яка діє з кінця XIV ст. З цього часу на Замарстинівській відбуваються правничі студії.

Безумовною перевагою є розташування юридичного факультету в центральній частині старовинного міста Львова. Юридичний факультет має власну територію, що дозволяє організовувати освітній процес у межах єдиного цілісного комплексу без необхідності для здобувачів вищої освіти змінювати територію між заняттями.

Матеріально-технічна база факультету відповідає сучасним вимогам до організації освітнього процесу у закладі вищої освіти. Наявними є 5 лекційних зали і 33 навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом на 50 місць, 4 комп’ютерних класи, електронна бібліотека з вільним доступом до мережі Internet, система «WIFI», спортивний зал, їдальня.

Оголошення

 

Юридичний факультет

Львівського державного університету внутрішніх справ

це:

-       потужний науково-педагогічний потенціал  ;

-       вагомі наукові досягнення;

-       активна міжнародна співпраця;

-       практично орієнтована підготовка;

-       тривала та позитивна історія;

-       сучасне технічне оснащення та забезпечення освітнього процесу (сучасні аудиторії, навчальні полігони, електронна бібліотека, електронний репозитарій тощо);

-       велика і дружня студентська родина;

-       необмежені можливості для розвитку, самовдосконалення та самореалізації;

-       можливість одержати освіту усіх рівнів (від бакалавра до доктора наук);

-       конкурентна вартість навчання.

 

Умови вступу на юридичний факультет

Львівського державного університету внутрішніх справ: 

1) на перший курс денної форми навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» (на базі повної загальної середньої освіти):

·     термін навчання – 4 роки;

·     перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО)

       українська мова та література;

       історія України;

       математика або іноземна мова;

УВАГА: конкурсний бал (остаточний з усіх ЗНО та середнього балу атестату) -  не менше 130 балів!!! 

2) на другий курс денної форми навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» (для осіб, які:

- успішно закінчили НЕ МЕНШЕ ОДНОГО РОКУ навчання на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» з будь-якої  (іншої) спеціальності у будь якому закладі вищої освіти,;

- здобули кваліфікацію «молодшого спеціаліста» за іншою спеціальністю):

·     термін навчання – 3 роки;

·     вступний іспит - основи правознавства (тести);

3) на третій курс денної форми навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» (для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста зі спеціальності «Право» або «Правознавство»):

·     термін навчання – 2 роки;

·     комплексний екзамен з: конституційного, кримінального та цивільного права; 

4) для вступу на денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр»:

·     термін навчання – 1 рік 6 місяців;

·     за наявності ступеня «бакалавр» з права – успішне складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей та єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

·     за наявності ступеня «бакалавр» здобутого за будь-якою іншою спеціальністю - додатково: комплексний екзамен зі права (тести). 

Вартість навчання у 2018 році: для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» - 18000 грн, магістр – 18900. 

     Інформацію також можна дізнатися за такими контактами:

         адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9;

         тел.: (032) 255-38-36;

         e-mail для листування: yf@lvduvs.edu.ua.

 

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.

e-mail: yf@lvduvs.edu.ua

(032) 261-65-00, (032) 235-61-58

"Голос студента" думки, скарги, пропозиції

e-mail: yf.golos@lvduvs.edu.ua