Шаблоны Joomla 3.5


/ Структура / Навчальні підрозділи / Юридичний факультет

Інформація про факультет

Юридичний факультет провадить освітню, наукову та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу, здобуття особами якісної вищої освіти у галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», яка ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень, із присвоєнням кваліфікації «Юрист» за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр».

Факультет за роки свого існування набув провідного статусу в системі юридичної освіти в Україні, гармонійно поєднуючи у своїй діяльності фундаментальність та практичну спрямованість освіти, виховання громадянина і професіонала, чим здобув високий авторитет серед спеціалістів та громадськості.

У своїй роботі факультет акумулює як вітчизняний досвід, так і позитивні досягнення європейських юридичних навчальних закладів і поліцейських коледжів, активно впроваджуючи сучасні навчально-методичні технології, інтерактивні способи навчання, формуючи та розвиваючи власні наукові школи.

Навчання на юридичному факультеті дає можливість працевлаштування в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, прокуратурі, нотаріаті, Службі безпеки України, Національній поліції, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Національній гвардії України, Державній міграційній службі України, територіальних управліннях юстиції, відділах державної реєстрації актів цивільного стану, управліннях та відділах державної виконавчої служби, територіальних органах Державної фіскальної служби, митниці, в юридичних відділах підприємств, установ та організацій, на посадах – адвоката, прокурора, судді, нотаріуса, слідчого, помічника судді, помічника нотаріуса, секретаря судового засідання, державного та приватного виконавця, спеціаліста органу державної влади та органу місцевого самоврядування, юрисконсульта тощо.

Освітній процес на факультеті забезпечується науково-педагогічними працівниками, які постійно підвищують рівень своєї кваліфікації, проходячи стажування, зокрема, і в навчальних установах за кордоном.

Здобувачі вищої освіти поряд із навчанням, активно займаються науковою роботою, беруть участь у конкурсах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях. Студентське самоврядування здійснюється на факультеті № 6 через Раду студентського самоврядування, яка представляє інтереси усіх студентів факультету.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на юридичному факультеті на денній формі навчання мають можливість проходити військову підготовку, після закінчення якої їм присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу».

Духовним центром факультету є церква Воздвиження Чесного Хреста, яка діє з кінця XIV ст. З цього часу на Замарстинівській відбуваються правничі студії.

Безумовною перевагою є розташування юридичного факультету в центральній частині старовинного міста Львова. Юридичний факультет має власну територію, що дозволяє організовувати освітній процес у межах єдиного цілісного комплексу без необхідності для студентів змінювати територію між заняттями.

Матеріально-технічна база факультету відповідає сучасним вимогам до організації освітнього процесу у закладі вищої освіти. Наявними є 5 лекційних зали і 33 навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом на 50 місць, 4 комп’ютерних класи, електронна бібліотека з вільним доступом до мережі Internet, система «WIFI», спортивний зал, їдальня.

Оголошення

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ НА ФАКУЛЬТЕТ № 6 (ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ):

Правилами прийому до Львівського державного університету внутрішніх справ в 2018 році передбачено такі умови вступу на денну форму навчання факультету № 6 (юридичного факультету):

1) на перший курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» (на базі повної загальної середньої освіти):

ліцензійний обсяг прийому – 260 осіб;

нормативний термін навчання – 4 роки;

перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО) для вступу на навчання – українська мова та література (ваговий коефіцієнт – 0,25); історія України (ваговий коефіцієнт – 0,40); іноземна мова або математика (ваговий коефіцієнт – 0, 25). Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі – 100 балів. Середній бал атестата ‒ 100 балів, ваговий коефіцієнт ‒ 0,1.

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

вартість навчання – 18000 грн. за рік навчання;

2) на другий курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» (для осіб, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за будь-якою іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі навчальний план):

ліцензійний обсяг прийому – 100 осіб;

нормативний термін навчання – 3 роки;

перелік предметів, які включені для складання вступних іспитів ‒ основи правознавства (тести) ‒ не нижче 124 балів;

вартість навчання ‒ 18000 грн. за рік навчання;

3) на другий курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» (для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»):

ліцензійний обсяг прийому – 94 особи;

нормативний термін навчання – 3 роки;

перелік предметів, які включені для складання фахового випробування ‒ конституційне право; кримінальне право; цивільне право – не нижче 124 балів;

вартість навчання ‒ 18000 грн. за рік навчання;

4) на третій курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» (для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»):

ліцензійний обсяг прийому – 88 осіб;

нормативний термін навчання – 2 роки;

перелік предметів, які включені для складання фахового випробування ‒ конституційне право; кримінальне право; цивільне право – не нижче 124 балів;

вартість навчання ‒ 18000 грн. за рік навчання;

5) для здобуття освітнього ступеня «магістр»:

ліцензійний обсяг прийому – 150 осіб;

нормативний термін навчання – 1 рік 6 місяців;

на основі ступеня «бакалавр», здобутого з права, вступники проходять єдине фахове вступне випробування ‒ не нижче 100 балів; єдиний вступний іспит (тести з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської мови) ‒ не нижче 100 балів;

на основі ступеня «бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та ступеня «магістр», здобутого за будь-якою іншою спеціальністю (напрямом підготовки), вступники проходять додаткове вступне випробування: комплексний екзамен зі спеціалізації (тести) ‒ не нижче 190 балів; єдине фахове вступне випробування ‒ не нижче 100 балів; єдиний вступний іспит (тести з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської мови) ‒ не нижче 100 балів;

У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року.

вартість навчання – 18900 грн. за рік навчання;

При вступі на навчання можлива щомісячна, поквартальна або посеместрова оплата.

Інформацію також можна дізнатися за такими контактами:

адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9;

тел.: (032) 255-38-36;

e-mail для листування: yf@lvduvs.edu.ua;

офіційний веб-сайт Львівського державного університету внутрішніх справ: http://lvduvs.edu.ua.

 

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.

e-mail: yf@lvduvs.edu.ua

(032) 261-65-00, (032) 235-61-58

"Голос студента" думки, скарги, пропозиції

e-mail: yf.golos@lvduvs.edu.ua