Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Факультет №7 (психології)

Інформація про факультет

 

Підготовка фахівців у галузі психології була розпочата у Львівському університеті внутрішніх справ у 2005 році. Факультет психології створений та розпочав свою діяльність згідно наказу ректора ЛьвДУВС від 16 квітня 2006 р. № 96.

Відповідно реорганізаційних змін, які відбулися в структурі штатів кафедр університету, факультет психології створено відповідно до наказу МВС України від 02.12.2014 №1311 «Про організаційно-штатні зміни у МВС», наказів ЛьвДУВС від 30.12.2014 №395 «Про зміни в штаті університету» та наказу від 30.12.2014 № 396 «Про зміни в штатах кафедр ЛьвДУВС», є структурним підрозділом факультету №7 Львівського державного університету внутрішніх справ.

Діяльність факультету №7 організована відповідно до вимог законодавства України, Положення про факультет №7 та Вчену раду факультету №7, затверджених наказом ЛьвДУВС від 03.06.2016 №118, Положеннями про кафедри психології, психології діяльності в особливих умовах, психології управління, затверджених наказом ЛьвДУВС від 23.03.2015 №60.

На сьогоднішній день до складу факультету №7 входять:

  • навчально-методичне відділення;
  • кафедра психології;
  • кафедра психології управління;
  • кафедра психології діяльності в особливих умовах.

Факультет № 7 є організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом Львівського державного університету внутрішніх справ, (розміщений на вул. Кривоноса 1) і забезпечує підготовку фахівців з такої галузі знань, спеціальності, напряму:

за освітнього ступеня «магістр»:

  • галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія»;

за освітнього ступеня «бакалавр»:

  • галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія».

 

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності з напряму підготовки.

Підготовка фахівців з напряму 8.03010201 «Психологія», яка акредитована за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IV №º1479630 відповідно до рішення АК від 16 червня 2016 року, протокол №º121) проводиться згідно з ліцензією Серії АЕ № 636725 від 19.06.2015 року. Термін дії сертифіката до 01.07.2026 р. (оригінали ліцензії та сертифікату знаходяться в відділі режимно-секретного та документального забезпечення).

Підготовка фахівців з напряму 8.03010301 «Практична психологія», яка акредитована за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IV №º1479631 відповідно до рішення АК від 16 червня 2016 року, протокол №º121) проводиться згідно з ліцензією Серії АЕ № 636725 від 19.06.2015 року. Термін дії сертифікату до 01.07.2026 р. (оригінали ліцензії та сертифікату знаходяться в відділі режимно-секретного та документального забезпечення).

Підготовка фахівців зі спеціальності 6.030102 «Психологія», яка акредитована за ІІ рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IІ №º1481205 відповідно до рішення АК від 20 грудня 2016 року, протокол №º123) проводиться згідно з ліцензією Серії АЕ № 636725 від 19.06.2015 року. Термін дії ліцензії до 01.07.2026 р. (оригінали ліцензії та сертифікату знаходяться в відділі режимно-секретного та документального забезпечення).

Підготовка фахівців з напряму 6.030103 «Практична психологія», яка акредитована за ІІ рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IІ №º1481206 відповідно до рішення АК від 20 грудня 2016 року, протокол №º123) проводиться згідно з ліцензією Серії АЕ № 636725 від 19.06.2015 року. Термін дії ліцензії до 01.07.2026 р. (оригінали ліцензії та сертифікату знаходяться в відділі режимно-секретного та документального забезпечення).

Наукова діяльність на факультеті №7 проводиться за широким спектром напрямів у галузі психології, що мають ключове значення для її інноваційного розвитку. З метою поєднання освітньої та наукової діяльності на факультеті №7 створено базові інтелектуальні ресурси для інтеграції в європейський науковий простір. Непорушною традицією є формування високопрофесійного кадрового складу науковців на факультеті, залучення в науку талановитої молоді.

Якісний склад факультету психології складає 7 докторів наук, 25 кандидатів наук.

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

(032) 261-24-61, (032) 258-67-93, (032) 258-67-13