Шаблоны Joomla 3.5


/ Структура / Навчальні підрозділи / Факультет управління та економічної безпеки

Інформація про факультет

Знання неоціненне багатство, якого маєш набути в роки ранньої юності

В.Сухомлинський

Факультет Факультет управління та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ розпочав свою діяльність згідно з наказом ректора ЛьвДУВС № 96 від 16 квітня 2006 року на території вул. Кривоноса, 1.

У 2015 факультет пройшов 5 акредитаційних експертиз зі всіх напрямів підготовки, а саме «Менеджмент», «Облік і аудит», «Фінанси та кредит» та спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Управління фінансово-економічною безпекою».

  • Image 1
  • Image 1

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» на факультеті управління та економічної безпеки з 2016 року буде здійснюватися підготовка за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» та спеціальностями:

  • 071 «Облік і оподаткування» освітній ступінь бакалавр – 50 осіб;
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітній ступінь бакалавр – 50 осіб;
  • 073 «Менеджмент» освітній ступінь бакалавр – 75 осіб;
  • 073 «Менеджмент» освітній ступінь магістр – 40 осіб.

Наукова діяльність є одним із пріоритетних напрямів функціонування факультету. Як складова системи освіти, наукова діяльність посідає провідне місце у підготовці та підвищенні професійного рівня професорсько-викладацького складу, а також у підвищенні якості підготовки студентів, формуванні в них навичок науково-дослідної роботи.

Факультетом налагоджено тісні партнерські зв’язки з вищими навчальними закладами Польщі та Словаччини. Делегація факультету отримала міжнародну нагороду, пам’ятну медаль за наукову співпрацю з Університетом безпеки і менеджменту у м. Кошіце.

7 жовтня 2015 була відкрита спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 24.00.01 економічна безпека держави; 24.00.02 економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. 21 квітня 2016 року відбувся перший захист дисертації зі спеціальності 24.00.01 економічна безпека держави Вінічук М.В. «Соціальна компонента економічної безпеки України».

Знання, які дають НПП факультету, та любов до рідної землі дають змогу нашим студентам впевнено йти обраним життєвим шляхом і підкоряти не одну професійну вершину.

На факультеті активно функціонує студентське самоврядування, діяльність якого спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури, формування активної соціальної позиції студентів. Самоврядування це – практична школа для тих, хто бажає спробувати себе у ролі керівника, адміністратора, лідера.

Станом на кінець 2015-2016 навчального року на факультеті є 3 кафедри: менеджменту, фінансів та обліку, економіки та економічної безпеки. Підготовка фахівців з менеджменту розпочалася на кафедрі економічної безпеки (у складі факультету №5) з вересня 2004 року у Львівському юридичному інституті МВС. Ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів з менеджменту становив 150 осіб (денна і заочна форми навчання). Висока якість викладання, що забезпечується належним рівнем професорсько-викладацького складу відповідає державним вимогам і потребам ринку праці. Значна увага приділяється якості підготовки фахівців у сфері економіки, питанням престижу факультету про, що свідчать творчі здобутки науковців економічного факультету та значний науковий потенціал колективу кафедр. Наукова підготовка лежить в основі формування здобувачів вищої освіти в галузі економіки, є невід’ємною частиною навчання, сприяє підвищенню якості освіти і вносить творчий характер у навчальний процес, відповідає сучасним тенденціям розвитку освіти і науки та потребам ринку праці.

Наука потрібна народу. Країна, яка її не розвиває, перетворюється в колонію

Фредерік Жоліо-Кюрі

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

(032) 255-40-59, (032) 261-64-22