Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права

Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права

Інформація про кафедру

Кафедра теорії та історії держави і права була сформована у серпні 1995 року, внаслідок поділу кафедри загальноправових дисциплін на три рівноцінних кафедри: кафедра теорії та історії держави і права; кафедра конституційного права; кафедра цивільного права та процесу.

В процесі реорганізації Львівського державного університету внутрішніх справ та у відповідності до Наказу ЛьвДУВС №830 о/с від 11.11.2015 р. була утворена кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права.

Кафедра забезпечує освітній процес у курсантів, здобувачів вищої освіти, слухачів та магістрів Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, здобувачів вищої освіти факультету № 6 (юридичний) та Центр післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання, ад’юнктів та аспірантів.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право
 • Історія держави та права України
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Міжнародне право
 • Муніципальне право
 • Філософія права
 • Актуальні проблеми філософії права
 • Порівняльне правознавство
 • Юридична компаративістика
 • Практика Європейського Союзу з прав людини
 • Міжнародний захист прав людини
 • Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності
 • Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності
 • Міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності
 • Проблеми теорії держави та права
 • Методологія сучасного правознавства
 • Проблеми тлумачення правових норм
 • Організація та проведення наукових досліджень
 • Комунікативна стратегія законотворчої та законодавчої діяльності
 • Енциклопедія права
Навчальний процес

Кафедра забезпечує освітній процес на факультетах державного замовлення Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, факультетах заочного навчання працівників ОВС та цивільних осіб Інституту післядипломної освіти та заочного навчання, юридичному факультеті університету, докторантурі та аспірантурі, здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів, ад’юнктів та здобувачів.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія вчень про державу і право
 • Історія політичних і правових учень
 • Державне право зарубіжних країн
 • Право Європейського Союзу
 • Міжнародне право
 • Філософія права
 • Юридична деонтологія
 • Юридична компаративістика
 • Правові системи сучасності
 • Порівняльне правознавство
 • Методологія сучасного правознавства
 • Контроль і нагляд в професійній діяльності
 • Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності
 • Проблеми теорії держави і права
 • Проблеми теорії права
 • Проблеми тлумачення правових норм
 • Методологія наукової діяльності
 • Методика наукових досліджень
 • Теорія і практика наукових досліджень
 • Правова статистика
 • Соціологія права
 • Комунікативна стратегія законотворчої та законодавчої діяльності
 • Енциклопедія права
Науковий доробок кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

Забзалюк Дмитро Євгеновичзавідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент
Забзалюк Дмитро Євгеновичзавідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Освіта: 1997 - ЛДУ ім.І Франка, економічний факультет 2004 - Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України, юридичний факультет

Повна інформація
Балинська Ольга Михайлівнапрофесор кафедри доктор юридичних наук, професор
Балинська Ольга Михайлівнапрофесор кафедри доктор юридичних наук, професор

проректор

Освіта: 1996 - ЛДУ ім.І.Франка, факультет журналістики. 2007 - ЛьвДУВС, юридичний факультет

Повна інформація
Гарасимів Тарас Зеновійовичпрофесор кафедри доктор юридичних наук, професор
Гарасимів Тарас Зеновійовичпрофесор кафедри доктор юридичних наук, професор

проректор

Освіта: 1996 - ЛДУ ім.І.Франка, факультет журналістики. 1993 - ЛДУ ім.Івана Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Рудий Назар Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Рудий Назар Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

учений секретар Вченої ради

Освіта: 2002 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, спеціальність «Правознавство». 2004 - магістратура НАВС України. 2007 - Львівська комерційна академія, спеціальність «Фінанси».

Повна інформація
Савайда Олена Іванівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Савайда Олена Іванівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2001 - НАВС України, спеціальність «Правознавство». 2002 - Інститут управління НАВС України (м. Київ).

Повна інформація
Лепісевич Петро Мироновичдоцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент
Лепісевич Петро Мироновичдоцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Освіта: 1982 - ЛДУ ім .І.Франка, філологічний факультет

Повна інформація
Онишко Оксана Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Онишко Оксана Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2001 - ЛІВС при НАВС.

Повна інформація
Яремчук Віталій Дмитровичдоцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент
Яремчук Віталій Дмитровичдоцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Освіта: 1978 - ЛДУ ім. І. Франка, історичний факультет. 2007 - ЛьвДУВС, юридична освіта.

Повна інформація
Тополевський Руслан Богдановичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Тополевський Руслан Богдановичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1998 - Університет внутрішніх справ, м. Харків, спеціальність «Правознавство» та «Інформаційні системи в менеджменті».

Повна інформація
Стецюк Наталія Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Стецюк Наталія Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1990 - ЛДУ ім. І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Марковський Володимир Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Марковський Володимир Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 1997 - ЛДУ, історичний факультет

Повна інформація
Шишко Валерій Валерійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Шишко Валерій Валерійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1998 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, спеціальність „Правознавство”.

Повна інформація
Павлусів Надія Михайлівнадоцент кафедри, кандидат філософських наук
Павлусів Надія Михайлівнадоцент кафедри, кандидат філософських наук
Сай Наталія Ярославівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Сай Наталія Ярославівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2006 - ЛьвДУВС, спеціальність «Правознавство».

Повна інформація
Федіна Наталія Василівнастарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Федіна Наталія Василівнастарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2008 - ЛьвДУВС, спеціальність «Правознавство»

Повна інформація
Шевців Михайло Богдановичдоцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент
Шевців Михайло Богдановичдоцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент

майор поліції
заступник декана факультету №3

Освіта: 2007 - ЛьвДУВС, спеціальність «Правознавство».

Повна інформація
Федін Марта Ігорівнавикладач кафедри
Федін Марта Ігорівнавикладач кафедри

Освіта: 2004 - ЛНУ ім. І.Франка, юридичний факультет. 2006 - ЛьвДУВС, магістратура юридичного факультету.

Повна інформація
Повалена Мар'яна Василівнавикладач кафедри, кандидат юридичних наук
Повалена Мар'яна Василівнавикладач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2006 - ЛНУ ім.І.Франка, факультет міжнародних відносин. 2008 - ЛьвДУВС, юридичний факультет.

Повна інформація
Мельник Надія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Мельник Надія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2010 - Львівський державний університет внутрішніх справ, спеціальність "Правознавство".

Повна інформація

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.