Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра  іноземних мов та культури фахового мовлення

Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення

Інформація про кафедру

Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення була створена в грудні 2016 року з метою забезпечення підготовки професійно-комунікативної мовної компетенції майбутніх фахівців органів внутрішніх справ та спеціалістів юридичного, економічного й психологічного профілю.

Досягнення цієї мети передбачає виконання наступних практичних завдань:

  • формування україномовної та іншомовної компетенцій, зокрема засвоєння мовного матеріалу (лінгвістичних, соціолінгвістичних, дискурсивних, прагматичних знань);
  • розширення словникового запасу загальновживаної, загальнонаукової, загальнопрофесійної та спеціальної лексики для оволодіння здобувачами вищої освіти мовленням на професійному, побутовому та культурологічному рівнях;
  • формування психолінгвістичної готовності й підвищення мотивації до навчальної та майбутньої професійної діяльності рідною та іноземними мовами.

Щорічно кафедра ініціює видання збірника наукових статей з методики викладання іноземних мов «Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей». Науково-педагогічні працівники беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, міжкафедральних семінарах; проходять стажування не лише в закладах вищої освіти регіону, але й у ФРН, за підтримки Фонду Ганса Зайделя та Державного міністерства землі Баварія. Традиційно кращі здобувачі вищої освіти демонструють свої знання та вміння у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а також на щорічній олімпіаді на краще володіння іноземною мовою.

Функціонує студентсько-курсантський науковий гурток «Vivat Scientia», у якому діють секції українською та іноземними мовами. Підсумком його роботи є щорічна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та ад'юнктів іноземними мовами «Право. Комунікація. Суспільство» й  науково-практичний семінар курсантів і студентів «Професійна комунікація: мова, культура, право».

 

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.  

e-mail: kim@lvduvs.edu.ua   

Навчальний процес

Викладачі кафедри провадять наукову, навчально-виховну, методичну та видавничу діяльність. Зокрема, науково-педагогічні працівники забезпечують навчальний процес з таких дисциплін:

  • Іноземна мова
  • Ділова іноземна мова
  • Іноземна мова професійного спрямування англійською, німецькою та французькою мовами
  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Риторика
  • Судова риторика
  • Ораторська майстерність
Науковий доробок кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

Сковронська Ірина Юріївназавідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Сковронська Ірина Юріївназавідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Освіта: 1993 - Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Франка

Повна інформація
Зеленська Олена Піменівнадоктор педагогічних наук, професор кафедри, професор
Зеленська Олена Піменівнадоктор педагогічних наук, професор кафедри, професор

Освіта: 1974 - ЛДУ ім. І.Франка

Повна інформація
Кузьо Любов Іванівнадоцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент
Кузьо Любов Іванівнадоцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

Освіта: 2000 - закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка

Повна інформація
Бондаренко Вікторія Анатоліївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Бондаренко Вікторія Анатоліївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 1995 - Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; 2002 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України

Повна інформація
Кащук Мар'яна Григорівнадоцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Кащук Мар'яна Григорівнадоцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: 2003 - ЛНУ ім. І.Франка

Повна інформація
Головач Тетяна Миколаївнадоцент кафедри, кандидат філологічних наук
Головач Тетяна Миколаївнадоцент кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта: 2006 - Львівський національний університет ім. І.Франка.

Повна інформація
Вербицька Христина Іванівнадоцент кафедри, кандидат наук із соціальних комунікацій
Вербицька Христина Іванівнадоцент кафедри, кандидат наук із соціальних комунікацій

Освіта: 2007 - ЛНУ ім. І.Франка, факультет іноземних мов

Повна інформація
Герасимович Андрій Михайловичстарший викладач кафедри
Герасимович Андрій Михайловичстарший викладач кафедри

Освіта: 1992 - ЛДУ ім. І.Франка, факультет іноземних мов

Повна інформація
Горун Галина Романівнастарший викладач кафедри
Горун Галина Романівнастарший викладач кафедри

Освіта: 1998 - Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Франка

Повна інформація
Кравець Богдана Дмитрівнастарший викладач кафедри
Кравець Богдана Дмитрівнастарший викладач кафедри

Освіта: 1999 - Рівненський економічно-гуманітарний інститут

Повна інформація
Федишин Оксана Михайлівнастарший викладач кафедри
Федишин Оксана Михайлівнастарший викладач кафедри

Освіта: 1985 - Львівський державний університет ім. І.Франка

Повна інформація
Юськів Богдана Миколаївнастарший викладач кафедри
Юськів Богдана Миколаївнастарший викладач кафедри

Освіта: 1980 - Львівський державний університет ім. І.Франка

Повна інформація
Клак Оксана Степанівнадоцент кафедри, кандидат філологічних наук
Клак Оксана Степанівнадоцент кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта: 2002 - Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Повна інформація
Гдакович Мар’яна Степанівнадоцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Гдакович Мар’яна Степанівнадоцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Освіта: 1995 - ЛДУ ім. І.Франка

Повна інформація
Гайда Ольга Мирославівнадоцент кафедри, кандидат філологічних наук
Гайда Ольга Мирославівнадоцент кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта: 2010 - Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, філологічний факультет

Повна інформація
Посохова Анжела Вікторівнастарший викладач кафедри, кандидат філологічних наук
Посохова Анжела Вікторівнастарший викладач кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта: 1998 - Львівський державний університет ім. І.Франка

Повна інформація
Бойко Олеся Теодозіївнастарший викладач кафедри
Бойко Олеся Теодозіївнастарший викладач кафедри

Освіта: 1988 - Львівський державний університет ім. І.Франка

Повна інформація
Медвідь Наталія Василівнастарший викладач кафедри
Медвідь Наталія Василівнастарший викладач кафедри

Освіта: 1980 - Івано-Франківський державний педінститут ім. В.Стефаника, філологічний факультет. 1989 - ЛНУ ім.І.Франка, філологічний факультет

Повна інформація
Рій Мирослава Михайлівнавикладач кафедри
Рій Мирослава Михайлівнавикладач кафедри

Освіта: 2015 - ЛДУ ім. І.Франка

Повна інформація
Козловський Віталій Івановичстарший викладач, кандидат філологічних наук
Козловський Віталій Івановичстарший викладач, кандидат філологічних наук

Освіта: 2002 - ЛНУ ім. І. Франка, філологічний факультет

Повна інформація
Запотічнa Роксоланa Андріївнaвикладач кафедри
Запотічнa Роксоланa Андріївнaвикладач кафедри

Освіта: 2014 - ЛНУ ім. І Франка

Повна інформація
Адам Любов Дмитрівнавикладач кафедри
Адам Любов Дмитрівнавикладач кафедри

Освіта: 2010 - Закарпатський державний університет, спеціальність «Прикладна лінгвістика»

Повна інформація
Липченко Тетяна Степанівнавикладач кафедри
Липченко Тетяна Степанівнавикладач кафедри

Освіта: 2003 - ЛНУ ім. І.Франка

Повна інформація
Прокоп Марта Романівнавикладач кафедри
Прокоп Марта Романівнавикладач кафедри

Освіта: 2013 – Львівський національний університет імені Івана Франка

Повна інформація
Романюк Ольга Михайлівнавикладач кафедри
Романюк Ольга Михайлівнавикладач кафедри

Освіта: 2018 – Львівський національний університет імені Івана Франка

Повна інформація
Волошина Валентина Василівнанавчально-допоміжний персонал кафедри
Волошина Валентина Василівнанавчально-допоміжний персонал кафедри

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.