Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра кримінального права і кримінології

Кафедра кримінального права і кримінології

Інформація про кафедру

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін (із більшості з них видані друком навчальні посібники):

 • Кримінальне право
 • Кримінологія
 • Кримінально-виконавче право
 • Проблеми кримінально-правової кваліфікації
 • Кримінально-правова кваліфікація
 • Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку

Для забезпечення навчального процесу колективом кафедри розроблено та опубліковано низку видань.

На кафедрі працює гурток “Правознавець” члени якого активно працюють над дослідженням актуальних проблем кримінального права та кримінології.

Кафедра працює над розробкою теми, яка має державну реєстрацію, а саме: Протидія злочинам підслідним ОВС: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти (державний реєстраційний номер 0111U007105) - керівник к.ю.н., доц. Авраменко О.В.). Мета роботи: дослідження проблем кримінального права та практики застосування чинного кримінального законодавства України щодо злочинів підслідних ОВС; вироблення пропозицій і рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності кримінально-правового регулювання в Україні. Очікувані результати: узагальнення отриманих результатів з наступним їх направленням за належністю до Верховної Ради України, Верховного Суду України, МВС України.

На кафедрі здійснюється підготовка ад'юнктів, аспірантів та здобувачів.


Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

Тел.зав.каф: (032) 258-68-74,   Тел.каф: (032) 258-65-44

Науковий доробок кафедри
Гурток

Науково-дослідний гурток кафедри кримінального права і кримінології створений рішенням кафедри з метою виявлення творчих, обдарованих курсантів та залучення їх до активної науково-дослідної роботи.

Основними завданнями функціонування гуртка є:

 • активізація наукових пошуків у галузі кримінального права і кримінології;
 • поглиблення знань з теорії кримінального права та кримінології, здобуття навиків розробки та внесення пропозицій, проектів, програм, пошуку шляхів вирішення існуючих проблем;
 • ознайомлення з методологією наукових досліджень, апробація системи принципів, підходів, методів організації, планування, проведення наукової діяльності;
 • здобуття навиків огляду та системного аналізу літературних джерел, формування бібліографічного опису, дотримання встановленого законодавством порядку здійснення цитувань;
 • опанування методикою оформлення результатів у вигляді завершеної наукової праці із усіма необхідними структурними частинами (обґрунтування актуальності, аналізу останніх досліджень, формулювання мети тощо);
 • здобуття навиків пошуку наукових шляхів вирішення проблем із застосування кримінального законодавства та кримінального аналізу;
 • дослідження проблем кримінологічної науки: проблем детермінації злочинності, особи злочинця та жертви злочинів, вивчення існуючих та пошук нових заходів із запобігання злочинній поведінці;
 • розвиток навичок із пошуку оптимальних шляхів зниження рівня злочинності та взаємодії працівників поліції із населенням.

Гуртківці отримують додаткові можливості вдосконалення навиків та умінь кваліфікації злочинів, виявлення та подолання як фонових явищ так і причин та умов злочинності, з’ясування особливостей особи злочинця та жертви злочинів, і використання отриманих знань для розкриття та попередження злочинів, розвитку творчих та наукових здібностей.

Періодично до проведення засідань залучаються практичні працівники різних підрозділів НП у ході яких гуртківці знайомляться із передовим досвідом роботи, визначають проблеми, що виникають при кваліфікації злочинів, чи проблеми, які пов’язані із виявлення причин та умов вчинення злочинів, з’ясовують питання, які потребують докладного наукового обґрунтування, пошуку шляхів вдосконалення існуючого кримінального законодавства.

Основними формами наукової активності гуртківців є:

 • підготовка доповідей для участі у міжнародних, всеукраїнських, університетський, науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах, засіданнях круглих столів тощо);
 • підготовка тез доповідей та статей для публікації у збірниках наукових праць, матеріалах науково-практичних заходів;
 • підготовка наукових робіт для участі в університетських та всеукраїнських конкурсах;
 • участь у щомісячних засіданнях гуртка.

Науково-дослідний гурток запрошує до співпраці курсантів, магістрів, ад’юнктів. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, доцента кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 ІПФПНП, кандидата юридичних наук, доцента А.О. Йосипів.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Газдайка-Василишин Ірина Богданівнав.о. завідувача кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Газдайка-Василишин Ірина Богданівнав.о. завідувача кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2001 - ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність "Правознавство"

Повна інформація
Грищук Віктор Климовичпрофесор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Грищук Віктор Климовичпрофесор кафедри, доктор юридичних наук, професор

член-кореспондент НАПрН України, директор Навчально-наукового інституту права, психології та економіки ЛьвДУВС

Повна інформація
Навроцький Вячеслав Олександровичпрофесор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Навроцький Вячеслав Олександровичпрофесор кафедри, доктор юридичних наук, професор

член-кореспондент НАПрН України

Повна інформація
Авраменко Олексій Володимировичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Авраменко Олексій Володимировичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1996 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України.

(0,5 ставки)

Повна інформація
Бурда Степан Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Бурда Степан Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2006 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Йосипів Алла Олексіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Йосипів Алла Олексіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2005 - Національна академія внутрішніх справ

Повна інформація
Коваленко Володимир Панасовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Коваленко Володимир Панасовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1984 - ЛьвДУВС, спеціальність "Правознавство"

Повна інформація
Красницький Іван Васильовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Красницький Іван Васильовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1998 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України.

(0.5 ставки)

Повна інформація
Марін Олександр Костянтиновичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Марін Олександр Костянтиновичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

(0.5 ставки)

Повна інформація
Пасєка Олексій Федоровичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Пасєка Олексій Федоровичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2004 – магістратуру НАВС України

Повна інформація (0,5 ставки)
Созанський Тарас Івановичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Созанський Тарас Івановичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1998 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України.

(0.5 ставки)

Повна інформація
Винник Анна Олегівнавикладач кафедри
Винник Анна Олегівнавикладач кафедри

Освіта: 2011 - Львівський національний університет ім. Івана Франка

Повна інформація
Кондратюк Юлія Ігорівнавикладач кафедри
Кондратюк Юлія Ігорівнавикладач кафедри

Освіта: 2010 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Луцький Тарас Миколайовичвикладач кафедри
Луцький Тарас Миколайовичвикладач кафедри

Освіта: 2012 - ЛьвДУВС, 2016 - ТНЕУ

Повна інформація
Мармура Олег Зіновійовичвикладач кафедри, кандидат юридичних наук
Мармура Олег Зіновійовичвикладач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2007 - ЛьвДУВС

Повна інформація

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.