Шаблоны Joomla 3.5


/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Інформація про кафедру

Наказом № 43 від 30 квітня 1994 року цикл кримінального процесу і криміналістики перейменовано на кафедру кримінального процесу і криміналістики. Начальником кафедри було призначено полковника міліції Цибочкіна В.О. Склад кафедри налічував 10 чоловік. Предметну секцію з криміналістики очолював старший викладач, підполковник міліції Щетінін В.Д., до складу якої входили старший викладач підполковник міліції Феськов М.М., викладачі майор міліції Лазор Я.І., майор міліції Бурий О.А., начальник кабінету майор міліції Струк В.А.. Предметну секцію з кримінального процесу очолювала майор міліції, старший викладач Устюгова О.Є., до складу якої входили викладач підполковник міліції внутрішньої служби Щербік Є.А., викладач, ст.лейтенант міліції Бакликов О.Є. З 1995 по 1997 рік кафедра поповнилась молодими викладачами: капітаном міліції Сергієнко Л.О., майором міліції Сасом В.А., та ст. лейтенантом міліції Хмельовською Н.З., які проводили заняття з кримінального процесу: майор міліції, викладач Воробйов В.Я. проводив заняття з криміналістики.

У 1998 році кафедру кримінального процесу і криміналістики очолив кандидат юридичних наук, доцент полковник міліції Гумін О.М., 2003 року кафедру кримінального процесу та криміналістики було розділено на два самостійні структурні підрозділи: кафедру кримінального процесу яку очолив к.ю.н., доцент полковник міліції Гумін О.М., кафедру криміналістики, судової медицини та психіатрії яку очолила д.б.н., професор, полковник міліції Сибірна Р.І. З жовтня 2006 року кафедру кримінального процесу очолив к.ю.н. майор міліції Благута Р.І. У липні 2008 року кафедри реорганізовані у кафедру кримінального процесу та криміналістики факультету з підготовки слідчих шляхом злиття кафедри кримінального процесу і кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, очолив кафедру кандидат юридичних наук, доцент, підполковник міліції Благута Р.І. У квітні 2015 року начальником кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента, підполковника міліції Хитру Андрія Ярославовича.

У вересні 2015 року кафедру кримінального процесу та криміналістики було розділено на два самостійні структурні підрозділи: кафедру кримінального процесу та кафедру криміналістики, судової медицини та психіатрії.

У листопаді 2018 року у зв’язку із організаційно-штатними змінами створено кафедру кримінального процесу та криміналістики, завідувачем кафедри призначено к.ю.н., доцент Хитру А.Я.

Згідно навчального плану на кафедрі профілюючими дисциплінами є кримінальний процес та криміналістика. Окрім того, на кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни:

для слухачів магістратури:

 • Теоретичні проблеми кримінального судочинства;
 • Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій,
 • Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування,
 • Правозастосування.
 • Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень,
 • Особливості розслідування окремих видів злочинів.

для курсантів факультетів державного замовлення:

 • Взаємодія слідчого з іншими підрозділами НП під час проведення досудового розслідування;
 • Досудове розслідування;
 • Складання кримінальних процесуальних документів під час досудового розслідування;
 • Докази та доказування у кримінальному провадженні;
 • Судова медицина та судова психіатрія
 • Методика розслідування окремих видів злочинів

Науково-педагогічним складом кафедри проводяться різні види методичної та науково-дослідної роботи. Зокрема, видано ряд монографій, навчальних посібників, курсів лекцій, методичних матеріалів для забезпечення освітнього процесу та рекомендацій практичним підрозділам Національної поліції. Ведеться співпраця з Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, слідчим управлінням області, вищими навчальними закладами системи МВС України та МОН України.

Науково-дослідна робота здійснюється у межах визначеної на факультеті №1 теми наукових досліджень. На кафедрі функціонує курсантський науковий гурток, в якому кожного навчального року працює 10-15 курсантів. Гуртківці під керівництвом викладачів кафедри працюють над дослідженням актуальних проблем та мають певні доробки: публікації, призові місця на університетських та всеукраїнських наукових заходах.

 

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

e-mail: kkpk@lvduvs.edu.ua

Тел.зав.каф: (032) 258-64-20,  Тел.каф: (032) 258-65-43

 

Науково-дослідний гурток кафедри

Науково-дослідний гурток кафедри кримінального процесу та криміналістики створений рішенням кафедри з метою виявлення творчих, обдарованих курсантів та їх залучення до активної науково-дослідної роботи.

Основними завданнями функціонування гуртка є:

 • стимулювання наукових пошуків у галузі кримінального процесуального права та криміналістики;
 • поглиблене пізнання теорій, концепцій, вчень, тенденцій кримінальної процесуальної науки, здобуття навиків розробки та внесення пропозицій, проектів, програм, пошуку шляхів вирішення існуючих проблем та оптимізації практики кримінального провадження;
 • ознайомлення з методологією наукових досліджень, апробація системи принципів, підходів, методів організації, планування, проведення наукової діяльності;
 • здобуття навиків огляду та системного аналізу літературних джерел, формування бібліографічного опису, дотримання встановленого законодавством порядку здійснення цитувань;
 • опанування методикою оформлення результатів у вигляді завершеної наукової праці із усіма необхідними структурними частинами (обґрунтування актуальності, аналізу останніх досліджень, формулювання мети тощо);
 • здобуття навиків застосування інноваційних технологій при проведенні наукової розвідки проблем кримінального процесуального профілю, використання інформаційно-пошукових систем, освітніх сервісів та порталів, електронних каталогів та електронних фондів наукових бібліотек, інших електронних ресурсів.

Гуртківці отримують додаткові можливості вдосконалення практичних навиків та умінь розслідування та попередження кримінальних правопорушень, застосування здобутих теоретичних знань в умовах, наближених до реальної обстановки.

Періодично до проведення засідань залучаються практичні працівники різних підрозділів НП у ході яких гуртківці знайомлять із передовим досвідом роботи, визначають проблеми практичної діяльності органів досудового розслідування, оперативних та експертних служб, з’ясовують питання, які потребують докладного наукового обґрунтування, пошуку шляхів вдосконалення існуючого кримінального процесуального законодавства та.

Основними формами наукової активності гуртківців є:

 • підготовка доповідей для участі у міжнародних, всеукраїнських, університетський, науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах, засіданнях круглих столів тощо);
 • підготовка тез доповідей та статей для публікації у збірниках наукових праць, матеріалах науково-практичних заходів;
 • підготовка наукових статей для публікації у виданнях, віднесених до переліку фахових з юридичних наук;
 • підготовка наукових робіт для участі в університетських та всеукраїнських конкурсах;
 • участь у щомісячних засіданнях гуртка.

Науково-дослідний гурток запрошує до співпраці курсантів, магістрів, ад’юнктів. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 ІПФПНП, кандидата юридичних наук, доцента О.М. Дуфенюк.

Документи кафедри
 • Положення про кафедру
 • Графік чергувань
 • Графік консультацій

Професорсько-викладацький склад кафедри

Хитра Андрій Ярославовичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Хитра Андрій Ярославовичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

підполковник поліції

Освіта: 2000 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України

Повна інформація
Ангеленюк Анна-Марія Юріївнастарший викладач, кандидат юридичних наук
Ангеленюк Анна-Марія Юріївнастарший викладач, кандидат юридичних наук

Освіта: 2001 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України

Повна інформація
Коміссарчук Юлія Анатоліївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Коміссарчук Юлія Анатоліївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1995 - ЛДУ ім.І.Франка, біологічний факультет; 1997 - ДУ "ЛП", економічний факультет; 2001 - ЛІВС при НАВСУ.

Повна інформація
Ряшко Олена Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Ряшко Олена Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1995 - ЛДУ ім.І.Франка, філологічний факультет; 1997 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України.

Повна інформація
Кунтій Андрій Ігоровичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Кунтій Андрій Ігоровичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

майор поліції

Освіта: 2007 - ЛьвДУВС, факультет з підготовки слідчих; 2009 - Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, магістр фінансів.

Повна інформація
Татарин Ігор Івановичстарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Татарин Ігор Івановичстарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2009 - ЛьвДУВС, спеціальність «Правознавство»

Повна інформація
Гуцуляк Юрій Васильовичвикладач кафедри
Гуцуляк Юрій Васильовичвикладач кафедри

підполковник поліції

Освіта: 2000 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС.

Повна інформація
Майстренко Марія Миколаївнастарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Майстренко Марія Миколаївнастарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2003 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, факультет кримінальної міліції

Повна інформація
Марко Сергій Івановичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Марко Сергій Івановичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

підполковник поліції

Освіта: 2001 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Пряхін Євген Васильовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Пряхін Євген Васильовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

підполковник поліції

Освіта: 2000 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Гарасимів Олена Іванівнав.о. доцента кафедри, кандидат юридичних наук
Гарасимів Олена Іванівнав.о. доцента кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 1997 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Захарова Олександра Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Захарова Олександра Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2002 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Дуфенюк Оксана Михайлівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Дуфенюк Оксана Михайлівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2003 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Остапчук Мар'яна Степанівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Остапчук Мар'яна Степанівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2005 - ЛЮІ МВС України

Повна інформація
Ковальська Марія Юріївнастарший викладач кафедри
Ковальська Марія Юріївнастарший викладач кафедри

Освіта: 2013 - ЛьвДУВС, спеціальність «Правознавство»

Повна інформація
Капітанчук Станіслав Андрійовичстарший лаборант кафедри
Капітанчук Станіслав Андрійовичстарший лаборант кафедри

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.