Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра кримінального процесу

Кафедра кримінального процесу

Інформація про кафедру

Наказом № 43 від 30 квітня 1994 року цикл кримінального процесу і криміналістики перейменовано на кафедру кримінального процесу і криміналістики. Начальником кафедри було призначено полковника міліції Цибочкіна В.О. Склад кафедри налічував 10 чоловік. Предметну секцію з криміналістики очолював старший викладач, підполковник міліції Щетінін В.Д., до складу якої входили старший викладач підполковник міліції Феськов М.М., викладачі майор міліції Лазор Я.І., майор міліції Бурий О.А., начальник кабінету майор міліції Струк В.А.. Предметну секцію з кримінального процесу очолювала майор міліції, старший викладач Устюгова О.Є., до складу якої входили викладач підполковник міліції внутрішньої служби Щербік Є.А., викладач, ст.лейтенант міліції Бакликов О.Є. З 1995 по 1997 рік кафедра поповнилась молодими викладачами: капітаном міліції Сергієнко Л.О., майором міліції Сасом В.А., та ст. лейтенантом міліції Хмельовською Н.З., які проводили заняття з кримінального процесу: майор міліції, викладач Воробйов В.Я. проводив заняття з криміналістики.

У 1998 році кафедру кримінального процесу і криміналістики очолив кандидат юридичних наук, доцент полковник міліції Гумін О.М., 2003 року кафедру кримінального процесу та криміналістики було розділено на два самостійні структурні підрозділи: кафедру кримінального процесу яку очолив к.ю.н., доцент полковник міліції Гумін О.М., кафедру криміналістики, судової медицини та психіатрії яку очолила д.б.н., професор, полковник міліції Сибірна Р.І. З жовтня 2006 року кафедру кримінального процесу очолив к.ю.н. майор міліції Благута Р.І. У липні 2008 року кафедри реорганізовані у кафедру кримінального процесу та криміналістики факультету з підготовки слідчих шляхом злиття кафедри кримінального процесу і кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, очолив кафедру кандидат юридичних наук, доцент, підполковник міліції Благута Р.І. У квітні 2015 року начальником кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента, підполковника міліції Хитру Андрія Ярославовича.

У вересні 2015 року кафедру кримінального процесу та криміналістики було розділено на два самостійні структурні підрозділи: кафедру кримінального процесу та кафедру криміналістики, судової медицини та психіатрії. Кафедру кимінального процесу очолив к.ю.н., доцент Хитра А.Я.

Згідно навчального плану на кафедрі профілюючою дисципліною є Кримінальний процес України. Крім того, на кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни:

для слухачів магістратури:

 •   Теоретичні проблеми кримінального судочинства;
 •   Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій,
 •   Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування,
 •   Правозастосування.

для курсантів факультетів державного замовлення:

 •   Взаємодія слідчого та оперативих підрозділів у кримінальному провадженні
 •   Досудове слідство
 •   Доказування в кримінальному процесі

Науково-педагогічним персоналом кафедри проводяться різні види методичної та науково-дослідної роботи. Зокрема, видано ряд монографій, навчальних посібників, курсів лекцій, методичних матеріалів для забезпечення освітнього процесу та рекомендацій практичним підрозділам Національної поліції. Ведеться співпраця з Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, слідчим управлінням області, вищими навчальними закладами системи МВС України та МОН України.

Науково-дослідна робота здійснюється у межах визначеної на факультеті №1 теми наукових досліджень «Протидія злочинам підслідним ОВС: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти» (Державний реєстраційний номер 0112U007493). На кафедрі функціонує курсантський науковий гурток, в якому кожного навчального року працює 10-15 курсантів. Гуртківці під керівництвом викладачів кафедри працюють над дослідженням актуальних проблем та мають певні доробки: публікації, призові місця на університетських та всеукраїнських наукових заходах.

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

e-mail: kkpk@lvduvs.edu.ua

Тел.зав.каф: (032) 258-64-20,  Тел.каф: (032) 258-65-43

 

Науково-дослідний гурток кафедри

Науково-дослідний гурток кафедри кримінального процесу створений рішенням кафедри з метою виявлення творчих, обдарованих курсантів та їх залучення до активної науково-дослідної роботи.

 Основними завданнями функціонування гуртка є:

 • стимулювання наукових пошуків у галузі кримінального процесуального права;
 • поглиблене пізнання теорій, концепцій, вчень, тенденцій кримінальної процесуальної науки, здобуття навиків розробки та внесення пропозицій, проектів, програм, пошуку шляхів вирішення існуючих проблем та оптимізації практики кримінального провадження;
 • ознайомлення з методологією наукових досліджень, апробація системи принципів, підходів, методів організації, планування, проведення наукової діяльності;
 • здобуття навиків огляду та системного аналізу літературних джерел, формування бібліографічного опису, дотримання встановленого законодавством порядку здійснення цитувань;
 • опанування методикою оформлення результатів у вигляді завершеної наукової праці із усіма необхідними структурними частинами (обґрунтування актуальності, аналізу останніх досліджень, формулювання мети тощо);
 • здобуття навиків застосування інноваційних технологій при проведенні наукової розвідки проблем кримінального процесуального профілю, використання інформаційно-пошукових систем, освітніх сервісів та порталів, електронних каталогів та електронних фондів наукових бібліотек, інших електронних ресурсів.

Гуртківці отримують додаткові можливості вдосконалення практичних навиків та умінь розкриття, розслідування та попередження злочинів, застосування здобутих теоретичних знань в умовах, наближених до реальної обстановки.

Періодично до проведення засідань залучаються практичні працівники різних підрозділів НП. У ході таких бесід фахівці правоохоронних органів знайомлять гуртківців із передовим досвідом роботи, визначають проблеми практичної діяльності органів досудового розслідування, оперативних та експертних служб, з’ясовують питання, які потребують докладного наукового обґрунтування, пошуку шляхів вдосконалення існуючого кримінального процесуального законодавства.

Основними формами наукової активності гуртківців є:

 • підготовка доповідей для участі у міжнародних, всеукраїнських, університетський, науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах, засіданнях круглих столів тощо);
 • підготовка тез доповідей та статей для публікації у збірниках наукових праць, матеріалах науково-практичних заходів;
 • підготовка наукових статей для публікації у виданнях, віднесених до переліку фахових з юридичних наук;
 • підготовка наукових робіт для участі в університетських та всеукраїнських конкурсах;
 • участь у щомісячних засіданнях гуртка.

Науково-дослідний гурток запрошує до співпраці курсантів, магістрів, ад’юнктів, вчених, фахівців правоохоронних органів. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, старшого викладача кафедри кримінального процесу факультету № 1 ІПФПНП, кандидата юридичних наук І.І. Татарина.

Документи кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

Хитра Андрій Ярославовичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Хитра Андрій Ярославовичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

підполковник поліції

Освіта: 2000 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України

Повна інформація
Ангеленюк Анна-Марія Юріївнастарший викладач, кандидат юридичних наук
Ангеленюк Анна-Марія Юріївнастарший викладач, кандидат юридичних наук

Освіта: 2001 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України

Повна інформація
Коміссарчук Юлія Анатоліївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Коміссарчук Юлія Анатоліївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1995 - ЛДУ ім.І.Франка, біологічний факультет; 1997 - ДУ "ЛП", економічний факультет; 2001 - ЛІВС при НАВСУ.

Повна інформація
Ряшко Олена Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Ряшко Олена Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1995 - ЛДУ ім.І.Франка, філологічний факультет; 1997 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України.

Повна інформація
Кунтій Андрій Ігоровичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Кунтій Андрій Ігоровичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

майор поліції

Освіта: 2007 - ЛьвДУВС, факультет з підготовки слідчих; 2009 - Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, магістр фінансів.

Повна інформація
Татарин Ігор Івановичстарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Татарин Ігор Івановичстарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2009 - ЛьвДУВС, спеціальність «Правознавство»

Повна інформація
Гуцуляк Юрій Васильовичвикладач кафедри
Гуцуляк Юрій Васильовичвикладач кафедри

підполковник поліції

Освіта: 2000 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС.

Повна інформація
Майстренко Марія Миколаївнастарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Майстренко Марія Миколаївнастарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2003 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, факультет кримінальної міліції

Повна інформація

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.