Шаблоны Joomla 3.5

/ Публічна інформація / Доступ до публічної інформації / Інформація про розгляд звернень громадян у ЛьвДУВС

Інформація про розгляд звернень громадян у ЛьвДУВС

Про стан розгляду звернень громадян,
запитів та звернень народних депутатів України у
Львівському державному університеті внутрішніх справ
за 2018 рік

 

У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС) ведеться постійна робота, спрямована на забезпечення прав громадян на звернення, відповідно до вимог Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України та інших нормативних документів.

Питання стану роботи зі зверненнями громадян, організації їх особистого прийому у ЛьвДУВС  щоквартально розглядаються на засіданнях ректорату, за результатами яких вживаються додаткові організаційні та практичні заходи, спрямовані на покращення організації цього напряму роботи та усунення наявних недоліків, враховуються зміни до нормативно-правових актів, що стосуються звернень громадян.

За 2018 рік до ЛьвДУВС надійшло 536 звернень громадян, що на 114 більше, ніж за такий же період 2017 року, з них 532 заяви, 3 скарги та 1 пропозиція. Безпосередньо заяв від громадян, які надійшли поштою та електронною поштою – 462, на особистому прийомі ректором та проректорами було розглянуто 74 звернення. За скаргами проведено ретельну перевірку, а результати розгляду оформлено належним чином та своєчасно.

Тематика звернень свідчить про те, що вони пов’язані з особистими питаннями  громадян і стосуються надання інформації про умови вступу до університету, різноманітних інформаційних довідок, вирішення кадрових питань, питань освітнього процесу, житлово-побутових, економічних питань та питань пенсійного забезпечення.

Звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної  Праці та інвалідів Великої  Вітчизняної війни за 2018 рік до ЛьвДУВС не надходило. При цьому одне звернення стосувалось постраждалого від аварії на Чорнобильській АЕС.

До Львівського державного університету внутрішніх справ надійшло чотири звернення від народних депутатів України, обидва були ретельно розглянуті, та відповідь була надана у встановлені терміни. Питання запитів стосувалися внесення змін до кодексів України, об’єктів, що знаходяться на території університету та кадрових питань.

Прийоми громадян керівництвом закладу вищої освіти проводяться з дотриманням графіків особистого прийому, які оприлюднені на сайті університету та відповідному інформаційному стенді.

Терміни розгляду звернень громадян не порушувалися. Результати розгляду доводилися громадянам письмово або усно, за їх побажанням.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ за 2018 рік було проведено чотири планових перевірки стану роботи зі зверненнями громадян та питань їх особистого прийому. Письмові та усні звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, узагальнено та проаналізовано з метою підвищення рівня роботи у цьому напрямі, своєчасного виявлення причин, що можуть призвести до порушення конституційних прав і законних інтересів громадян, та запровадження нових ефективних форм комунікацій з громадськістю. Інформація про роботу зі зверненнями громадян постійно оприлюднюється на сайті університету.