Шаблоны Joomla 3.5

/ Публічна інформація / Доступ до публічної інформації / Інформація про розгляд звернень громадян у ЛьвДУВС

Інформація про розгляд звернень громадян у ЛьвДУВС

Про стан розгляду звернень громадян,
запитів та звернень народних депутатів України у
Львівському державному університеті внутрішніх справ
за І квартал 2019 року

 

У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС) ведеться постійна робота, спрямована на забезпечення прав громадян на звернення, відповідно до вимог Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України та інших нормативних документів.

Питання стану роботи зі зверненнями громадян, організації їх особистого прийому у ЛьвДУВС щоквартально розглядаються на засіданнях ректорату, за результатами яких вживаються додаткові організаційні та практичні заходи, спрямовані на покращення організації цього напряму роботи та усунення наявних недоліків, враховуються зміни до нормативно-правових актів, що стосуються звернень громадян.

За I квартал 2019 року до ЛьвДУВС надійшло 80 звернень громадян, що на 7 менше, ніж за такий же період 2018 року, з них 77 заяв та 3 скарги. Безпосередньо заяв від громадян, які надійшли поштою та електронною поштою – 75, на особистому прийомі ректором та проректорами було розглянуто 5 звернень. За скаргами проведено ретельну перевірку, а результати розгляду оформлено належним чином та взято на контроль для виконання в належні строки.

Тематика звернень свідчить про те, що вони пов’язані з особистими питаннями громадян і стосуються надання інформації про умови вступу до університету, різноманітних інформаційних довідок, вирішення кадрових питань, організації освітнього процесу, житлово-побутових та економічних питань.

Звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників АТО у I кварталі 2019 року до ЛьвДУВС не надходило. При цьому одне звернення стосувалось постраждалого від аварії на Чорнобильській АЕС та надання йому відповідної довідки як учаснику ліквідації аварії.

Прийоми громадян керівництвом закладу вищої освіти проводяться з дотриманням графіків особистого прийому, які оприлюднені на сайті університету та відповідному інформаційному стенді.

Терміни розгляду звернень громадян не порушувалися. Результати розгляду доводилися громадянам письмово або усно, за їх побажанням.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ письмові та усні звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, узагальнено та проаналізовано з метою підвищення рівня роботи у цьому напрямі, своєчасного виявлення причин, що можуть призвести до порушення
конституційних прав і законних інтересів громадян, та запровадження нових ефективних форм комунікацій з громадськістю. Інформація про роботу зі зверненнями громадян постійно оприлюднюється на сайті університету.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ ведеться постійна робота із запитами на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Порядку складання і форм подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України, та Інструкції про порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 27.03.2012 № 245.

Протягом I кварталу 2019 року до Львівського державного університету внутрішніх справ надійшло 58 запитів на публічну інформацію (що на 8 одиниць більше порівняно з аналогічним періодом минулого року), з них поштою – 30, електронною поштою – 27, факсом – 1). Із зазначеної кількості 1 запит надійшов від громадянина, 3 – об’єднань громадян, 3 – з МВС України, 47 – з інших міністерств, відомств та від органів виконавчої влади, 4 – від юридичних осіб.

Станом на 03.04.2019 всі 58 запитів опрацьовано та надано відповіді.

Встановлено, що більшість запитів на інформацію надходить з обласних державних адміністрацій, в основному вони пов’язані з питаннями інформації про особу:

  • щодо достовірності виданих дипломів;
  • підтвердження інформації про навчання;
  • підтвердження інформації про присвоєння кваліфікації.