Шаблоны Joomla 3.5

/ Про університет / Наукова діяльність / Календарний план проведення науково-практичних заходів

План проведення науково-практичних заходів на 2018рік

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

№ з/п

Найменування теми НД і ДКР

Замовник та підстави НД і ДКР

Заклади, які беруть участь у розробці проблеми, форма координації роботи

Передбачена форма реалізації НД і ДКРТермін проведення НД і ДКР (місяць)

Керівники та виконавці, їх посади, наукові ступені та вчені звання

Примітка
1 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції ЛьвДУВС Факультет № 2, кафедра інформатики Науково-практичний семінар 23 березня

к.ю.н., доц. Красницький І.В.,
к.тех.н., доц. Сеник В.В.

 
2

Формування мовної компетенції здобувачів вищої освіти в контексті євроінтеграції

ЛьвДУВС Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти (іноземними мовами) 30 березня к.філол.н., доц. Сковронська І.Ю.  

Із виданням збірника

3 Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи ЛьвДУВС Кафедра економіки та економічної безпеки Міжвузівська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених 19 квітня д.е.н., проф. Пушак Я.Я.

Із виданням збірника

4 Тенденції та пріоритети реформування приватного права України ЛьвДУВС Кафедри цивільного права та процесу, цивільно-правових дисциплін Курсантсько-студентська конференція 27 квітня

к.ю.н., доц. Кучер В.О.,
к.ю.н., доц. Яновицька Г.Б.

Із виданням збірника
5 Інновації в освіті та науці ЛьвДУВС Усі кафедри  Звітна наукова конференція 18 травня

к.ю.н. Павлик Л.В., керівники факультетів та заг. кафедр

Із виданням збірника (електронне видання)

6 Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, попередження та припинення корупційних проявів ЛьвДУВС Кафедри адміністра-тивного права та адміністративного процесу, кримінального права та кримінології, оперативно-розшукової діяльності Постійно діючий науково-практичний семінар  25 травня

к.ю.н., доц. Йосифович Д.І.,
к.ю.н. Пасєка О.Ф.,
к.ю.н., доц. Баб’як А.В.

Із виданням збірника (електронне видання)
7 Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні ЛьвДУВС Кафедра господарсько-правових дисциплін  Науково-практичний семінар 30 травня

д.ю.н., доц. Долинська М.С. 

 
8

Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики

ЛьвДУВС Факультет № 8 Всеукраїнська науково-практична конференція 01 червня д.е.н., доц. Ревак І.О. Із виданням збірника
9 Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи ЛьвДУВС Кафедра кримінального права та кримінології Постійно діючий науково-практичний семінар 8 червня

к.ю.н. Пасєка О.Ф.

 
10 Кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство у контексті судової реформи в Україні ЛьвДУВС Кафедра кримінально-правових дисциплін Науково-практичний семінар 15 червня к.ю.н., доц. Луцик В.В. Із виданням збірника
11 Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики ЛьвДУВС Кафедри адміністративно-правових дисциплін, філософії та політології Науковий семінар 22 червня к.ю.н., проф. Ковалів М.В., д.філос.н., проф. Бліхар В.С. Із виданням збірника (електронне видання)
12 Проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів: соціальний і правовий аспекти ЛьвДУВС Кафедри адміністративного права та адміністра-тивного процесу, оперативно-розшукової діяльності Науково-практичний семінар  

28 вересня 

к.ю.н., доц. Йосифович Д.І.,
к.ю.н., доц. Баб’як А.В.

 
13 Роль Національної поліції України в соціально-економічних відносинах: теорія та практика ЛьвДУВС Кафедра соціальних дисциплін Науково-практичний семінар 5 жовтня

к.ю.н., доц. Когут Я.М.

 
14 Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві ЛьвДУВС Кафедри психології, психології діяльності в особливих умовах Всеукраїнська науково-практична конференція 19 жовтня

д.псих.н., доц. Романюк Л.В.,
к.псих.н., доц. Бамбурак Н.М.

Із виданням збірника
15 Антикризове управління: фінансовий і системний аспекти   ЛьвДУВС Кафедра фінансів та обліку Науковий семінар 25 жовтня  к.е.н., доц. Висоцька І.Б.  
16 Професійна комунікація:
мова, культура, право
ЛьвДУВС Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення Науково-практичний семінар
курсантів і студентів
2 листопада к.філол.н. Козловський В.І.,
к.філол.н., доц. Сковронська І.Ю.
 
17 Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах ЛьвДУВС Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Міжнародна науково-практична конференція 9 листопада к.ю.н., проф. Назар Ю.С. Із виданням збірника
18

Актуальні питання тактико-спеціальної і фізичної підготовки курсантів та студентів вищих навчальних закладів

ЛьвДУВС Кафедри тактико-спеціальної підготовки,
спеціальної фізичної підготовки
Постійно діючий науково-практичний семінар 16 листопада

к.ю.н., доц. Йосипів Ю.Р.,
к.іст.н. Гнип І.Я.

 
19 Соціально-психологічні засади неконфліктної взаємодії між поліцією і населенням в соціумі ЛьвДУВС Кафедра психології управління Круглий стіл 22 листопада к.соц.н., доц. Гуменюк Л.Й. Із виданням збірника (електронне видання)
20

Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання)

ЛьвДУВС

Усі кафедри

Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти

23 листопада

к.ю.н. Павлик Л.В.

Із виданням збірника
21 Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування ЛьвДУВС

Кафедри кримі-нального процесу, криміналістики, судової медицини та психіатрії

Науково-практичний семінар 30 листопада к.ю.н., доц. Хитра А.Я.,
к.ю.н., доц. Марко С.І.
Із виданням збірника (електронне видання)
22 Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції ЛьвДУВС Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Круглий стіл 7 грудня к.і.н., доц. Забзалюк Д.Є. Із виданням збірника
23 Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні ЛьвДУВС Факультет № 6 Регіональна науково-практична конференція 14 грудня д.ю.н., проф. Грищук В.К. Із виданням збірника
24 Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та ВНЗ зі специфічними умовами навчання ЛьвДУВС Кафедра інформатики Науково-практична конференція 21 грудня к.тех.н., доц. Сеник В.В. Із виданням збірника (електронне видання)