Шаблоны Joomla 3.5

/ Про університет / Наукова діяльність / Наукове товариство курсантів, студентів, ад'юнктів та аспірантів

Наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих вчених

Наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих вчених Львівського державного університету внутрішніх справ (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування університету та провідним науковим осередком здобувачів освітніх та наукових ступенів, діяльність якого спрямована на пошук та розвиток здібної до наукової роботи молоді з метою створення наукового резерву ЛьвДУВС.

До складу Наукового товариства входять представники наукових гуртків, що функціонують при кафедрах університету, а також аспіранти (ад’юнкти), докторанти та молоді вчені ЛьвДУВС. Загалом у ЛьвДУВС функціонує 21 науковий гурток (у т.ч. у складі 2 наукових гуртків (кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення і кафедри фінансів та обліку) створено по дві секції), які об’єднують більше ніж 360 здобувачів освітніх та наукових ступенів, а також молодих науковців.

Основними завданнями Наукового товариства є: популяризація наукової діяльності серед університетської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються та працюють у ЛьвДУВС, до наукової роботи та інноваційної діяльності; представництво інтересів студентів, курсантів, слухачів, аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих вчених ЛьвДУВС перед керівництвом ЛьвДУВС та організаціями (за погодженням з керівництвом університету) з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; проведення організаційних, наукових та освітніх заходів; сприяння обміну інформацією між дослідниками-початківцями та молодими вченими, а також підвищенню якості наукових досліджень; розвиток міжвузівського, регіонального, загальнодержавного та міжнародного співробітництва; здійснення моніторингу науково талановитої молоді ЛьвДУВС тощо.

Основними напрямами діяльності Наукового товариства є участь в організації та проведенні наукових, науково-практичних, освітньо-наукових та інших заходів; організація наукової роботи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих вчених ЛьвДУВС у відповідних секціях (наукових гуртках, що функціонують при кафедрах ЛьвДУВС); індивідуальна науково-дослідна робота під керівництвом досвідчених науково-педагогічних та наукових працівників ЛьвДУВС, а також інших вищих навчальних закладів; ознайомлення початкуючих науковців зі специфікою підготовки наукових матеріалів до оприлюднення, рекомендація до публікування результатів їхніх досліджень у збірнику Наукового товариства, матеріалах конференцій, клопотання щодо публікації у Науковому віснику Львівського державного університету внутрішніх справ; залучення студентів, курсантів, слухачів, аспірантів (ад’юнктів), докторантів і молодих вчених ЛьвДУВС до виконання наукових досліджень та участі в науково-практичних заходах, що проводяться на базі ЛьвДУВС і за його межами; висвітлення питань, пов’язаних із діяльністю Наукового товариства, у засобах масової інформації, мережі Інтернет, під час публічних заходів; організація обміну інформацією за напрямами досліджень з науковими об’єднаннями інших ВНЗ та НДУ, правоохоронними органами України (за погодженням з керівництвом ЛьвДУВС) та інших держав (за погодженням з МВС України) тощо.

Основним організаційним заходом Наукового товариства є Всеукраїнська наукова конференція молодих науковців «Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання)», яка щорічно відбувається на базі ЛьвДУВС. За результатами конференції виходить друком Вісник Наукового товариства ЛьвДУВС із публікаціями наукових напрацювань його членів, а також інших учасників заходу.

Представники Наукового товариства ЛьвДУВС залучені до роботи Вченої ради університету та комісії з розгляду питань щодо присвоєння стипендій та іменних премій перемінному та постійному складу ЛьвДУВС. Це надає їм можливість брати участь у вирішенні важливих питань з організації та ведення наукової діяльності в університеті.

Окрім цього, представники Наукового товариства ЛьвДУВС практикують регулярні зустрічі зі шкільною молоддю. Зокрема, відповідно до спільного наказу ЛьвДУВС та Львівської правничої гімназії № 243/206 від 26.10.2016 «Про співпрацю в рамках діяльності комплексу «Арґумент права» у 2016-2017 навчальному році» члени Наукового товариства гімназистів регулярно відвідують засідання Наукового товариства ЛьвДУВС, а науково-педагогічні працівники університету здійснюють наукове консультування та керівництво підготовкою наукових робіт вихованців Львівської правничої гімназії.

З питань щодо діяльності Наукового товариства ЛьвДУВС можна звертатися до його співголів: курсанта 3-го курсу факультету № 1 ІПФПНП рядового поліції Бобровської Юлії Михайлівни, здобувача вищої освіти ступеня «магістр» факультету № 6 Заболотної Марії Романівни, ад’юнкта 1 курсу факультету № 1 ІПФПНП старшого лейтенанта поліції Ратнової Аліни Володимирівни, а також до куратора Наукового товариства – наукового співробітника відділу організації наукової роботи Гумен Роксолани Василівни (роб. тел. 258-69-54; електронна пошта: vonr@lvduvs.edu.ua).