Шаблоны Joomla 3.5

/ Абітурієнту / Вступна кaмпанія / Правила прийому для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Правила прийому для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

ФАКУЛЬТЕТ № 5 (ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ) здійснює підготовку фахівців за кошти юридичних та фізичних осіб освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» за спеціальностями: «Право», «Психологія», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування». На факультеті № 5 навчається близько двох тисяч студентів. Серед них працівники різних галузей народного господарства, службовці, працівники правоохоронних органів.

ФАКУЛЬТЕТ № 6 (ЮРИДИЧНИЙ) здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Право» з присвоєнням кваліфікації «Юрист», що дає можливість працевлаштування в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, прокуратурі, нотаріаті, органах юстиції, Служби безпеки України, Національної поліції, Державної виконавчої служби, в юридичних відділах підприємств, установ та організацій, адвоката, прокурора, судді, нотаріуса, слідчого, помічника судді,помічника нотаріуса, секретаря судового засідання, державного податкового інспектора, державного виконавця, спеціаліста органу державної влади та органу місцевого самоврядування, юрисконсульта та ін.

ФАКУЛЬТЕТ № 7 (ПСИХОЛОГІЇ)  здійснює підготовку фахівців за кошти юридичних та фізичних осіб освітніх ступенів «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія». Випускник може працювати: практичним психологом в закладах освіти, практичним психологом на підприємстві, практичним психологом в органах державної влади та управління, психологом-консультантом в центрах реабілітації, лікарнях, психолого-соціальних центрах, наркологічних службах, тренінгових компаніях, рекрутингових агентствах, приватних фірмах. 

ФАКУЛЬТЕТ № 8 (УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ) Здобувачі вищої освіти факультету мають можливість навчитися:

  • як управляти фінансовими потоками;
  • як створити надійну систему економічної безпеки підприємства, регіону, держави;
  • як протидіяти економічній злочинності.

Економічна освіта, здобута на факультеті – це гарантія успішного працевлаштування у бізнес структурах, органах державного управління та правоохоронних органах економічного спрямування.

Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальність,
термін навчання
Вступні випробування
мінімальний бал (ваговий коефіцієнт)
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Термін
навчання
Вартість,
грн/рік
Термін
навчання
Вартість,
грн/рік
081 Право
1) українська мова та література 100 (0,25) 4 роки 18 000 4 роки 10 000
2) історія України 100 (0,40)
3) на вибір:
- іноземна мова 100 (0,25)
- математика 100 (0,25)
262 Правоохоронная діяльність
1) українська мова та література 100 (0,25) 3 роки 9 400 3 роки 6 500
2) історія України 100 (0,40)
3) творчий конкурс (складається у ЛьвДУВС) 124 (0,25)
053 Психологія
1) українська мова та література 100 (0,25) 4 роки 10 950 4 роки 7 200
2) біологія 100 (0,40)
3) на вибір:
- іноземна мова 100 (0,25)
- історія України 100 (0,25)
071 Облік і оподаткування
1) українська мова та література 100 (0,25) 4 роки 10 460 4 роки 6 400
2) математика 100 (0,40)
3) на вибір:
- географія 100 (0,25)
- історія України 100 (0,25)
072 Фінанси, банківська справа
та страхування
1) українська мова та література 100 (0,25) 4 роки 10 460 4 роки 6 400
2) математика 100 (0,40)
3) на вибір:
- географія 100 (0,25)
- історія України 100 (0,25)
073 Менеджмент
1) українська мова та література 100 (0,25) 4 роки 10 460 4 роки 6 400
2) історія України 100 (0,40)
3) на вибір:
- математика 100 (0,25)
- іноземна мова 100 (0,25)
Підготовка бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Спеціальність,
термін навчання
Вступні випробування
мінімальний бал (ваговий коефіцієнт)
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Термін
навчання
Вартість,
грн/рік
Термін
навчання
Вартість,
грн/рік
081 Право комплексний іспит (конституційне право,
кримінальне право, цивільне право)
124 2 роки 18 000  2 роки 10 000
071 Облік і оподаткування економічна теорія (тести)  124 2 роки 10 478 2 роки 6 390
072 Фінанси, банківська справа
та страхування
економічна теорія (тести) 124 2 роки 10 478 2 роки 6 390
073 Менеджмент економічна теорія (тести) 124 2 роки 9 200 2 роки 5 750
Підготовка магістрів

Назва освітньо-професійної програми

Спеціальність,
термін навчання
Назва освітньо-професійної програмиВступні випробування
мінімальний бал (ваговий коефіцієнт)
 Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
 Термін
навчання
Вартість,
грн/рік
Термін
навчання
Вартість,
грн/рік

081 Право

 

- єдине фахове випробування: тест з права; тест із загальної навчальної правничої компетентності**

- єдиний фаховий іспит з іноземної мови**

100


100

1 рік 6 міс 18 900  2 роки 16 700

Особи, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) "Бакалавр" ("Спеціаліст", "Магістр") з іншої спеціальності, ніж 081 "Право", а вступають на цю спеціальність складають додатковий комплексний іспит зі спеціалізації у ЛьвДУВС 28-30 травня 2018 року

262 Правоохоронна діяльність

 

- комплексний іспит (теорія держави і права; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право)(тести)

- іноземна мова (тести)

124


124

1 рік 8 міс 13 500  2 роки 12 500

Особи, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) "Бакалавр" ("Спеціаліст", "Магістр") з іншої спеціальності, ніж 262 "Правоохоронна діяльність", а вступають на цю спеціальність складають додатковий комплексний іспит зі спеціалізації у ЛьвДУВС

053
Психологія
 

- єдиний фаховий іспит з іноземної мови**

- комплексний іспит з фахових дисциплін: психологія особистості; психологічне консультування; психокорекція; психодіагностика (тести)

100

124

1 рік 6 міс. 12 200 2 роки 12 200

Особи, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) "Бакалавр" ("Спеціаліст", "Магістр") з іншої спеціальності, ніж 053 "Психологія", а вступають на цю спеціальність складають додатковий комплексний іспит зі спеціалізації у ЛьвДУВС 28-30 травня 2018 року

072
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Фінансова розвідка

- комплексний іспит з фахових дисциплін: фінанси, гроші і кредит, банківська система (тести)

- іноземна мова (тести)

124

 

124
1 рік 6 міс. 15 800 2 роки 13 700
073
Менеджмент
Управління економічною безпекою підприємства

- комплексний іспит з фахових дисциплін: основи менеджменту; операційний менеджмент; управління персоналом; маркетинг (тести)

- іноземна мова (тести)

124

 

124

1 рік 6 міс. 14 300 2 роки 12 200

Бакалаври (спеціалісти, магістри) інших спеціальностей складають комплексний іспит із фахових дисциплін (тести), іспит з іноземної мови (тести) та залік з економічної теорії (тести).

 ** за технологіями проведення ЗНО

 

* вартість навчання станом на 2017 рік