Шаблоны Joomla 3.5

/ Про університет / Наукова діяльність / Календарний план проведення науково-практичних заходів

Календарний план проведення науково-практичних заходів на 2017рік

МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ

№ з/п Тематика Форма проведення Термін проведення Відповідальна особа Залучені кафедри (підрозділи) Примітка
1 Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах Міжнародна науково-практична конференція 10 листопада Назар Ю.С. Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Із виданням збірника

ЗВІТНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

№ з/п Підрозділ-організатор Тематика Термін проведення Відповідальна особа Примітка
1. Усі кафедри Звітна наукова конференція 19 травня Павлик Л.В.,
Авраменко О.В.,
Гнатюк С.С.,
Красницький І.В.,
Грищук В.К.,
Кісіль З.Р.,
Томаневич Л.М.
Електронне видання
2 Усі кафедри Всеукраїнська наукова конференція
молодих науковців "Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства(осінні читання)"
27 жовтня Павлик Л.В. Із виданням збірника

ВСЕУКРАЇНСЬКІ, РЕГІОНАЛЬНІ ТА КАФЕДРАЛЬНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

№ з/п Залучені кафедри (підрозділи) Тематика Форма проведення Термін проведення Відповідальна особа Примітка
1 Кафедра економіки та економічної безпеки Соціально-економічний розвиток і безпека України: філософія та тактика Міжвузівсь-ка студентська науково-практична конференція 23 березня Пушак Я.Я. Із виданням збірника
2 Кафедра мовної підготовки Правозахисна та правоохоронна діяльність: європейський досвід та українські реалії Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти (іноземними мовами) 31 березня Сковронська І.Ю. Із видан-ням збірника
3 Кафедра адміністративно-го права та адміністративно-го процесу, кафедра кримі-нального права та кримінології, кафедра оперативно-розшукової діяльності Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, попередження та припинення корупційних проявів Постійно діючий науково-практичний семінар 7 квітня Йосифович Д.І., Созанський Т.І., Баб'як А.В. Електронне видання
4 Кафедра господарсько-правових дисциплін Правовий режим державних реєстрів та їх роль у здійсненні господарської діяльності Науково-практичний семінар 21 квітня Долинська М.С.  
5 Кафедра цивільного права та процесу, кафедра цивільно-правових дисциплін Приватне право України в умовах євроінтеграції Курсантсько студентськаконференція 28 квітня Кучер В.О.
Яновицька Г.Б.
Із виданням збірника
6 Кафедра менеджменту Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства Всеукраїнська науково-практична конференція 26 травня Живко З.Б. Із виданням збірника
7 Кафедра кримінально-правових дисциплін Тлумачення та застосування стандартів Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Науковий семінар 22 червня Телефанко Б.М.  
8 Кафедра адміністративно-правових дисциплін Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики Науковий семінар 23 червня Ковалів М.В. Електронне видання
9 Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу, кафедра кримінального права та кримінології, кафедра оперативно-розшукової діяльності Проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів: соціальний і правовий аспекти Науково-практичний семінар 29 вересня Йосифович Д.І., Созанський Т.І., Баб'як А.В.  
10 Кафедра психології; кафедра психології діяльності в особливих умовах Психічне здоров'я особистості у кризовому суспільстві ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 20 жовтня Романюк Л.В., Бамбурак Н.М. Із виданням збірника
11 Кафедра фінансів та обліку Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки України Круглий стіл 26 жовтня Гончарук Я.А.  
12 Кафедра мовної підготовки Професійна комунікація: мова, культура, право Науково-практичний семінар курсантів і студентів 3 листопада Сковронська І.Ю., Кость С.П.  
13 Кафедра соціальних дисциплін Роль Національної поліції України в соціально-економічних відносинах: теорія та практика Науково-практичний семінар 17 листопада Ревак І.О.  
14 Кафедра психології управління Сучасні стратегії та перспективи оптимізації взаємодії поліції і населення в соціумі Круглий стіл 23 листопада Гуменюк Л.Й. Електронне видання
15 Кафедра тактико-спеціальної підготовки,кафедра спеціальної фізичної підготовки Актуальні проблеми тактико-спеціальної та фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України Постійно діючий науково-практичний семінар 24 листопада Йосипів Ю.Р., Гнип І.Я.  
16 Кафедра кримінального процесу, кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування Науково-практичний семінар 1 грудня Хитра А.Я., Марко С.І. З виданням збірника
17 Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції Круглий стіл 8 грудня Забзалюк Д.Є. Із виданням збірника
18 Факультет №6 Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні Регіональна науково-практична конференція 15 грудня Грищук В.К. Із виданням збірника
19 Кафедра інформатики Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та ВНЗ зі специфічними умовами навчання Науково-практична конференція 22 грудня Сеник В.В. Електронне видання