Шаблоны Joomla 3.5

/ Про університет / Наукова діяльність / Календарний план проведення науково-практичних заходів
 

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада К 35.725.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.12 «Філософія права» строком до 31 грудня 2019 року.

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження

Вчене звання
(за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Шифр спеціальності
в раді

1.

Грищук
Віктор
Климович
(голова спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, декан факультету

доктор юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 1993

професор

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

2.

Балинська
Ольга
Михайлівна
(заступник голови спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, проректор

доктор юридичних наук, 12.00.12 – філософія права, 2013

професор

12.00.12 – філософія права

3.

Красницький
Іван
Васильович
(вчений секретар спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, декан факультету

кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2006

доцент 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

4.

Авраменко
Олексій
Володимирович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, декан факультету

кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2008

доцент

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

5.

Бліхар В’ячеслав Степанович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, завідувач кафедри

доктор філософських наук

професор

12.00.12 – філософія права

6.

Кісіль Зоряна Романівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, декан факультету

доктор юридичних наук

професор

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

7.

Навроцький Вячеслав Олександрович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, професор кафедри

доктор юридичних наук

професор 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

8.

Омельчук
Олег
Миколайович

Хмельницький університет управління та права, МОН України, ректор

доктор юридичних наук, 12.00.12 – філософія права, 2013

професор

12.00.12 – філософія права

9.

Романова
Альона
Сергіївна

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, доцент кафедри

кандидат юридичних наук, 12.00.12 – філософія права, 2008

доцент кафедри теорії та філософії права, 2013

12.00.12 – філософія права

10.

Созанський
Тарас
Іванович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, перший проректор

кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2009

доцент

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

11.

Токарська
Антоніна
Семенівна

Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри

доктор юридичних наук, 12.00.12 – філософія права, 2008

професор 

12.00.12 – філософія права

12.

Фріс
Павло
Львович

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, МОН України, професор кафедри

доктор юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2006

професор кафедри кримінального права та кримінології, 2008

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

13.

Хавронюк
Микола
Іванович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, професор кафедри

доктор юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2008

професор кафедри кримінального права та кримінології, 2011

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

14.

Шевців Михайло Богданович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, заступник декана

кандидат юридичних наук

доцент 

12.00.12 – філософія права

15.

Якимова
Світлана
Валентинівна

Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри

кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 2007

доцент кафедри кримінального права та кримінології, 2011

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

16.

Ященко Володимир Арсентійович

Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, професор кафедри

доктор юридичних наук

професор

12.00.12 – філософія права

Спеціалізована вчена рада К 35.725.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 21.04.01 – економічна безпека держави; 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження

Вчене звання
(за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Шифр спеціальності
в раді

1.

Франчук
Василь
Іванович
(голова спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, проректор, професор кафедри економіки та економічної безпеки

доктор економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2012

професор кафедри фінансово-економічної безпеки,2012

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

2.

Живко
Зінаїда
Богданівна
(заступник голови спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, завідувач кафедри менеджменту

доктор економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2014

професоркафедри менеджменту, 2015

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

3.

Мельник
Степан
Іванович
(секретар спеціалізованої вченої ради)

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, доцент кафедри економіки та економічної безпеки

кандидат економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2012

доцент кафедри економічної безпеки, 2014

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

4.

Аніловська
Ганна
Ярославівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, завідувач кафедри фінансів

доктор економічних наук, 08.01.01 – економічна теорія, 2006

професор кафедри фінансів і кредиту, 2007

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

5.

Бурда
Ігор
Ярославович

ЛВ на СТ Львів УМВС України на Львівській залізниці, Міністерство внутрішніх справ України,заступник начальника ЛВ – начальник міліції громадської безпеки

кандидат економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2014

 

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

6.

Гончарук
Яків
Андрійович

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, завідувач кафедри обліку та аудиту

доктор економічних наук, 08.00.13 – економіко-математичні методи, 1990

професор кафедри організації машинної обробки економічної інформації, 1987

21.04.01 – економічна безпека держави

7.

Горбан
Ірина
Михайлівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, доцент кафедри обліку та аудиту

кандидат економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2012

доцент кафедри обліку та аудиту, 2014

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

8.

Кавун
Сергій
Віталійович

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, доцент кафедри інформаційних технологій

доктор економічних наук, 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, 2015

доцент кафедри інформаційних систем,2005

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

9.

Томаневич
Леся
Миронівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, декан економічного факультету

кандидат економічних наук, 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, 2006

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, 2010

21.04.01 – економічна безпека держави

10.

Мартинюк
ВолодимирПетрович

Тернопільський національний економічний університет, Міністерство освіти і науки України,завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

доктор економічних наук, 21.04.01 – економічна безпека держави, 2012

професор кафедри фінансово-економічної безпеки, 2014

21.04.01 – економічна безпека держави

11.

Мойсеєнко
Ірина
Павлівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри фінансів

доктор економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2010

професор кафедри фінансово-економічної безпеки, 2012

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

12.

Наконечна
Наталія
Володимирівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, доцент кафедри обліку та аудиту

кандидат економічних наук, 21.04.01 – економічна безпека держави, 2012

 

21.04.01 – економічна безпека держави

13.

Пушак
Ярослав
Ярославович

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, завідувач кафедри економіки та економічної безпеки

доктор економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 2012

професор кафедри економіки та економічної безпеки, 2014

21.04.01 – економічна безпека держави

14.

Ревак
Ірина
Олександрівна

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри інформаційних технологій у діяльності ОВС та економічної безпеки

кандидат економічних наук, 08.01.01 – економічна теорія, 2003

доцент кафедри економічних дисциплін, 2005

21.04.01 – економічна безпека держави

15.

Тринько
Роман
Іванович

Львівський державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, професор кафедри менеджменту

доктор економічних наук, 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, 1977

професор кафедри статистики та аналізу, 1978

21.04.01 – економічна безпека держави

16.

Флейчук
Марія
Ігорівна

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України, професор кафедри міжнародних економічних відносин

доктор економічних наук, 21.04.01 – економічна безпека держави, 2010

професор кафедри міжнародних економічних відносин, 2014

21.04.01 – економічна безпека держави

Спеціалізована вчена рада СРК 35.725.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом обмеженого доступу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Доробок здобувачів наукових ступенів та відгуки офіційних опонентів

Спецрада К35.725.02
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ЯСІНЬ ІЛОНА МИКОЛАЇВНА
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ
РОМАНЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ЯК ОЗНАКА ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ
РУДКОВСЬКА МАРТА РОМАНІВНА
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СВІДКАМИ, ЕКСПЕРТАМИ, ПЕРЕКЛАДАЧАМИ АБО ЩОДО НИХ
АЛЄКСЄЄВА НАТАЛІЯ ЮНІВНА
ПОНЯТТЯ ІСТОТНОЇ ШКОДИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
ЛЕМЕХА РОМАН ІГОРОВИЧ
ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
МАРТИНИШИН ГАЛИНА ЙОСИПІВНА
Спецрада К35.725.04
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
БЕГЕЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
КОБКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
ФІНАНСОВА РІВНОВАГА ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
КАЙДРОВИЧ ХРИСТИНА ІВАНІВНА